Indkaldelse til generalforsamling i Fur Bådelaug mandag den 7.juni kl. 19.00 i klublokalet

  1. Formandens velkomst
  2. Valg af dirigent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Fremlæggelse af budget.
  5. Fastlæggelse af indeværende års kontingent
  6. Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen ønsker en drøftelse af foreningens fortsatte medlemskab af alle tre nationale paraplyorganisationer.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.  På valg er Lisbeth Poulsen (modtager genvalg), Niels Harborg (modtager genvalg), Janne Søndergaard (modtager genvalg)
  8. Eventuelt

 

Forslag til generalforsamlingen sendes til formanden senest 14 dage før, altså 24.maj.

Foreningen byder på smørrebrød. Af hensyn til traktementet beder vi om tilmelding til formanden senest en uge før, altså 31.maj.

 

Tove Heidemann 

tove.heidemann@gmail.com  20284876

Så blev den flotte, nye stander hejst for at markere starten på sæsonen.

Formanden og yngste medlem Sally trak i linen.  Så var der morgenkaffe, som blev serveret udenfor og så gik arbejdet i gang.

Broen kom ud trods ret høje bølger, konebåden blev flyttet, kajakkerne vendt, optimisterne gjort rene, fliserne om saunaen lagt på plads, motionsrummet gjort ekstra rent osv.

Afsluttende var der varme pølser som vanligt.

Der kom ca. 30 medlemmer i alle aldre i løbet af dagen.

Se lidt billeder fra dagen her

 

Velkommen til en ny sæson 2021

Der er planlagt standerhejsning lørdag den 17.april kl. 10.00.
Lad os få broen i vandet og få bådene ud. Vanen tro byder festudvalget på morgenmad, inden vi starter og varme pølser, når vi er færdige. Det kommer muligvis til at foregå udenfor, så tag godt med tøj på.

Ifølge vedtægterne skal der holdes generalforsamling inden udgangen af marts. Det har vi i bestyrelsen valgt at udskyde, indtil vi må være flere end fem personer indendørs.

Året bringer to nye former for medlemskab. Det ene dækker hele storfamilien. Det koster kun 1000 kr for et helt år og omfatter f.eks bedsteforældre, deres børn og svigerbørn og børnebørn. Så kan hele familien på besøg tilbringe nogle feriedage på vandet. Det hidtidige familiemedlemskab er blevet til et husstandsmedlemskab, som dækker alle, der har folkeregisteradresse samme sted uanset alder og tilhørsforhold. Det koster 700 kr.   

En anden nyskabelse er en sauna, som flere medlemmer har efterspurgt. En gruppe yngre medlemmer har arbejdet med sagen hen over vinteren og skaffet midler fra flere fonde og en byggetilladelse fra kommunen. Saunaen bliver på 5 kvm og placeret under halvtaget. 

KONTINGENTER 2021

Hermed kontingent for 2021

Enkelt-medlem: 400kr
Junior-medlem: 150 kr
Hustand-medlemskab (alle med samme folkeregisteradresse) :    700 kr
Familiemedlemsskab (forældre, børn, børnebørn, svigerbørn) :  1000 kr