Tilbage til Årsberetninger

Bestyrelsens beretning 2023 for 2022

Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af Tove Heidemann, formand, Steen Haahr,
næstformand, Lisbeth Poulsen, kasserer, Malene Knudsen, sekretær, Niels Harborg
og Janne Søndergaard. En plads har været vakant. Som suppleanter Kenneth
Ladefoged Andersen og i en del af året Tina Husted Nielsen.
Vi har holdt syv bestyrelsesmøder, derudover er der tæt kontakt mellem formand,
næstformand og kasserer.
Det samlede medlemstal er steget til 607 personer. Det lyder jo svimlende, men
skyldes jo det nye familiemedlemsskab, som gør, at man kan invitere pårørende, der
som regel ikke bor på øen, med ned på vandet. Familiemedlemsskaber og
husstandsmedlemsskaber har hver kun én stemme på generalforsamlingen. Det
giver et mere retvisende billede af antallet af medlemmer. Der er 132 stemmer.
Sidste år har vi fået malet i stueetagen og sat pæne nye badeforhæng op. Der er
indkøbt en automat til porten i bådehallen, og der er lagt fliser fra forpladsen og om
til kajakhuset. Det får straks den gang til at se bredere ud.
Saunaen har vist sig at være et veritabelt tilløbsstykke. Man kan se alene på
bestillingslisten, hvor ofte den er i brug. Elregnskabet på den balancerer fint. Vi har
sat prisen op til 40 kr i timen
Der er rigtig mange brugere af fitnessrummet, især i januar….
Derimod kan vi konstatere, at det er et vigende antal, der ror i robådene. Der er en
omvendt relation mellem nyanskaffede robåde og roere. Så nu kan vi begynde at
gyse over, hvad der vil ske, når vi får den nye firer engang i foråret.
Der har været afholdt et velbesøgt kajakkursus i juni, det vil vi gerne gentage i år.
Også Ruth har været ude at sejle flere gange i 2022.
I løbet af sommeren har vi haft besøg af ti gæstende klubber, enten ro-, kajak- eller
sejl-. Flere af dem har lejet vores robåde. Det er tydeligvis attraktivt at besøge Fur og
overnatte i Furhytten eller i klubhuset. De besøgende klubber roser altid
standarden, og det at der er lækkert og rent. Vi har betalt rengøring i
sommerhalvåret, men i vinterhalvåret bliver der gjort rent af frivillige hold. Vi er
altid på udkik efter flere frivillige.

Også i 2022 satte Coronaen sit præg. Vi måtte således aflyse Nytårskuren. Men Sct.
Hans var velbesøgt som altid. Jørgen Ruby hold båltalen, som handlede om Jesus’
fætter!
Fællesspisningen i september måtte aflyses. Ikke på grund af Corona, men for få
tilmeldte – der var kun seks personer. Så festudvalget tør ikke igen byde på
hjemmelavet hønsekødssuppe og tarteletter! (med mindre der kommer et udtalt
pres fra medlemmerne) Derimod var der OK fremmøde til standerhejsning og –
strygning. Og det er jo vigtigt. Det er der, der skal arbejdes.
Der var også fint fremmøde til julefrokosten, og overraskende mange kom på besøg,
da vi havde åbent hus til Jul på Fur.
Som tidligere lagde vi hus og grund til Friskolens vanddag i slutningen af juni og til
menighedsrådets strandgudstjeneste i august. Desuden lånte den landsdækkende
”Ø-sammenslutningen” klubhuset til deres generalforsamling i juni.
I januar i år meddelte nogle af vores naboroklubber, at de havde haft indbrud og at
alle deres pokaler fra tidligere tiders regattaer var blevet stjålet. Det kommer næppe
til at ske i Fur Bådelaug. Vi deltager overhovedet ikke i regattaer. Vi er ikke nogen
kub for elitesportsudøvere. Vi er en decideret hyggeklub. Jeg vil gentage mig selv fra
en tidligere beretning: Klubben har den karakter, som medlemmerne ønsker den
skal have. Men hvis der er nogen medlemmer, der brænder efter at ro i en regatta,
så skal de ikke holde sig tilbage. Vi rydder gerne en hylde til pokalerne.
Tak for opmærksomheden.