Tilbage til Årsberetninger

Beretning for 2012

 Generalforsamling 2013 i Fur Bådelaug

Beretning for 2012

Indledning og Tak

 Den 27. april var en dag mange havde set frem til. Det var dagen, hvor Bådelauget havde standerhejsning og tillige holdt åbent hus i vore nye lokaler.

Trods det kolde og blæsende vejr var der fuldt hus, og dertil taler, gaver og godt humør.

Blandt gæsterne var roere fra Århus Roklub, som forærede os en brugt men velholdt firer med styrmand.

Nu stod de nydelige bygninger der, klare til at blive taget i brug, og det er de blevet i årets løb.

Fremgang kan jo måles på mange måder, men for en forening, hvis virksomhed afgøres af medlemmernes frivillige indsats, er den bedste målestok måske medlemstallet.

Ved årets udgang var vi 251 medlemmer – en fremgang på omtrent 20%.

Allerede sidste år kunne jeg takke Ministeriet for Bolig, By og Landdistrikter, Skive Kommune, Fuur Sparekasses Fonde og Fonden Fur Brand i forbindelse med finansieringen af byggeriet, hvor øens egne fonde har betalt mere end halvdelen af byggesummen.

Men dertil har Brugsen sørget for, at vi har nye stole og borde i klublokalet, Frivillighedsfonden og Bagerifonden har sikret blandt andet køkkenudstyr, og sidst på året så Fuur Sparekasses Fonde og Fur Brand igen med milde øjne på Bådelauget, så vi kunne få redskaber til motionsrummet.

Aktiviteter

 Indtil standerhejsningen var der stor travlhed med håndværkere, og dertil mange medlemmer, der gjorde et stort arbejde med talrige praktiske gøremål.

Derefter kom sommerhalvårets faste punkter i gang med undervisning for børn og unge om onsdagen, klubaftner for roere, og i øvrigt individuelt brug af vores materiel

For ejere af køl- og motorbåde har der været arrangeret fælles weekendture, og roerne har blandt andet været på Måneskinstur.

Til de faste aktiviteter hører også kæntringsøvelse i Durup Svømmehal, samt Sankt Hans aften, hvor den daværende formand for menighedsrådet Anne Marie Hansen var en glimrende båltaler.

Interessen for vores nye lokaler har været stor, og medlemmer er yderst velkomne til at vise rundt for venner og bekendte.

Som modtagere af kommunale driftstilskud, må vi dog hverken udlåne eller udleje lokalerne til medlemmers eller andres private fester.

Som sædvanligt har Bådelauget stillet frivillige til Fur Rundt Marchen, Sejladsen Limfjorden Rundt og sammen med spejderne afholdt lotteri i forbindelse med Jul på Fur.

Den 5.oktober blev standeren halet ned, og ved at bygge reoler til kajakker og optimistjoller, fik vi plads til alt det sejlende materiel i Bådehuset. Men i år betød standernedhalingen ikke, at foreningen gik i dvale.

Det er derfor en god ide, at holde sig ajour ved at kigge på www.furbådelaug.dk

Der blev således planlagt i alt 5 aftner med fællesspisning, med første aften i oktober. Medlemmer laver på skift måltidet til deltagerne, der for 50 kr. får et godt måltid i godt selskab. Det ser ud til at være en god ide, hvor der til de afholdte aftner har været mellem 20 og 35 deltagere.

Desuden er der igangsat et kursus til duelighedsbevis med Per Wallentin og Poul Erik Wadskjær som lærere og onsdag som kursusaften. Der afholdes teoretisk og praktisk prøve i foråret 2013.

Endelig kan medlemmer med nøgle anvende vores motionsrum på det tidspunkt af døgnet, der passer dem bedst.

Den 30. november blev der afholdt den sædvanlige hyggelige Julefrokost

Økonomi

 Som det fremgår af det reviderede regnskab for 2012, kan vi trods det usædvanlige år og vores lave kontingent slutte med endnu et år med ”et net men ikke prangende overskud” og en kassebeholdning på ca. 100.000 kr. Derfor vil bestyrelsen foreslå uændret kontingent.

Byggeregnskabet er derimod endnu ikke afsluttet. Det skyldes ikke vores glimrende byggeudvalg, som har holdt det med kommunen aftalte budget. Men som omtalt ved sidste års generalforsamling er jokeren især beregningen af det endelige momsbeløb. Sagen ventes afgjort i første halvdel af 2013, og først derefter vil bestyrelsen overveje eventuelle nyanskaffelser.

Det frivillige arbejde – og et ønske

 I det politiske liv og i medierne ser det for tiden næsten ud som om, at det frivillige arbejde er en ny

opfindelse. På Fur og i mange andre lokalsamfund ser det anderledes ud.

I Bådelauget er det seneste skud på stammen en gruppe medlemmer, der har meldt sig til på skift at tage en ugentlig rengøring i vores nye pæne lokaler. Det går fint, fordi mange har meldt sig, og påtager sig ansvaret.

Derimod kan der være andre af vores mange udvalg, hvor medlemmer gerne vil have flere at arbejde sammen med eller trænger til afløsning.

Det gælder i hvert fald instruktørerne til undervisningen af børn og unge i sejlsæsonens onsdagsaftner.

Det har en årrække været Kirsten Høegh, Per Wallentin og mig, men hvis ikke der kommer nye og gerne yngre kræfter til, må vi se i øjnene, at undervisningen må aflyses i år.

Så meld jer, eller giv os et tip om unge eller voksne med interesse for opgaven.