Tilbage til Årsberetninger

Beretning for 2020

Konstituering: Tove H formand, Steen Haahr, næstformand, Lisbeth Poulsen kasserer, Malene Knudsen sekretær. Derudover Niels Harborg og Janne Søndergård.

Nyt bestyrelsesmedlem Tove Sohn som erstattede Jørn Krone.  Suppleanter Tina Husted Nielsen, Per Larsen

Nyanskaffelser og materiel

Taget over bådehallen er blevet repareret.

Ny motor til Ruth. Det skulle gøre det lettere at sejle hende.

Stensætning mod stranden, som Steen har slæbt til

Ny fitnessmaskine støttet af Fur Sparekasses fond

Saunabyggeri vedtaget 2020 og gennemført i 2021. Initieret af yngre medlemmer. Finansieret af Fur Sparekasses Fond, Fur Brand og Bagerifonden. Vi håber på at kunne indvie den officielt til Sct. Hans

Nye kontingentsatser er vedtaget på sidste generalforsamling i august. Masser af famliemedlemsskaber med meget store familier Passer til vores identitet som forening, der gerne vil se flere generationer på vandet. Men det har givet et stort merarbejde til Lisbeth Poulsen. Det må vi finde en løsning på. 

Aktiviteter

Optimistsejlads. Dorthe og Steen

Onsdagsholdet, som I vinterhalvåret blev til et vandrehold

Morgenbadedamerne

Motionisterne

Besøg af gæstende roklubber, flere af dem gengangere. Prisen pr. sæde sat op til 100 kr pr. dag. Der er jo også en mulighed for vores medlemmer at gæste en anden roklub og låne/leje deres både.

Rigtig mange badegæster i den forløbne sommer, hvor der har været mange gæster på Fur i det hele taget.  Det kræver lidt fleksibilitet at dele stranden og broen med dem, men det er dejligt med alt det liv.

Arrangementer

Meget få. De allerfleste faste events har været aflyst. Nytårskur, fællesspisning, Sct.Hans, Fur Rundt, måneskinssejlads.  Men standerhejsning og standerstrygning blev det da til. En fællesspisning i september med god afstand, men OK fremmøde. 

Fur Friskole havde en vellykket dag på vandet i slutningen af juni. Knap 20 børn og med mange voksne. Tak til Steen Haahr og Mattias for deres hjælp. Friskolen har allerede bedt om en ny vanddag i år.

Fur Menighedsråd arrangerede sommergudstjeneste i august som vanligt, og den er allerede annonceret i år igen.

Alt i alt er Bådelauget sluppet mere nådigt gennem Coronatiden end så mange andre foreninger. Men vi er nok heller ikke ligesom ret mange andre foreninger.