Tilbage til Velkommen i Bådelauget

Roreglement

OBS………

Ro-reglementet for Fur Baadelaug er ved at blive revideret så det er tilpasset til nuværende praksis
Ved spørgsmål inden færdige udmelding, kontakt Steen Haahr på 27885400.

Fur Bådelaugs ro-reglement

For inrigger, konebåd og outrigget robåd:

 Punkt 1 – Generelt:

Den almindelige ro-sæson er fra 1. maj til 1. oktober for al roning i Fur Bådelaug. Uden for denne periode gælder vinterronings reglementet jf. bilag 1. Et bådhold består af ansvarlig styrmand og fuldtallig bemanding. Alle roere skal have vest på under roning hele året. Til bådene hører stander, flag, pumpe og bådshage.

Ifølge DFfR’s retningslinjer skal alle inrigger roere hvert år dokumentere at man kan svømme 300 m (kan gøres i svømmehal) eller skrive under på tro og love at man kan det. Dette gælder også for nye medlemmer. For børn/unge under 18 år bekræftes ovenstående svømmeegenskaber ved underskrift af værge/forældre.

Alle oppustelige veste, også private, skal kontrolleres hvert år og dokumentation for kontrollen føres i logbog.

Punkt 2 – Dagligt ro-område:

Fur rundt samt Fursund fra Sæbygårds Hage i vest på Salling siden til Eskov sommerhusområdes bro i øst på Salling siden.

Punkt 3 – Styrmandens ansvar:

Styrmanden har ansvar for at turen er skrevet på bådkort samt at besætningens rokort er vedlagt og sat op på rette sted (grøn kasse) i klubhuset.

Styrmanden har ansvar og kommando over båd og mandskab.

Efter hver tur rengøres båd og bådvogn.

Båd-og rokort føres ajour og sættes på plads (rød kasse).

Ingen båd må gå på vandet uden godkendt og frigivet korttursstyrmand.

Frigivne unge under 18 år må ikke ro alene.

For at blive godkendt som korttursstyrmand skal en roer være fyldt 18 år (her kan dispenseres).

Punkt 4 – Instruktion:

Nye medlemmer skal gennemgå grundkursus med uddannet instruktør og frigives af instruktøren efter endt kursusperiode. Dokumentation for frigivelse fra anden klub under Dansk Forening for Rosport (DFfR) giver ret til roning i Fur Bådelaug.

Punkt 5 – Ansvar:

Hvis et medlem udviser bevislig uagtsomhed og skader materiel, som tilhører Fur Bådelaug, er medlemmet pligtig til at erstatte skaden. Forårsager en roer skade på andens mands ejendom, påtager Fur Bådelaug sig intet ansvar herfor.

 Punkt 6 – Roning udenfor dagligt ro-område:

På enhver langtur, dvs. roture uden for dagligt ro-område, er DFfR’s Langtursreglement gældende. For langture af flere dages varighed samt ture i fremmede både gælder reglen for Fur Bådelaugs medlemmer at der under al roning bæres vest.

For at få langturs-styrmands-ret skal følgende krav opfyldes:

– Man skal være frigivet inrigger roer.

– Minimum have haft korttursstyrmandsret i 1 år.

– Have prøvet landgang på åben kyst med pakket båd.

– Være fyldt 18 år.

– Have bestået DFfR’s langtursstyrmandskursus.

Punkt 7 – Andet:

Udover ro-reglementet henvises til Fur Bådelaugs vedtægter.

Fur Bådelaugs ro-reglement for kajak:

 Punkt 1 – Generelt:

Den almindelige ro-sæson er fra 1. maj til 1. oktober for al roning i Fur Bådelaug. Uden for denne periode gælder vinterronings reglementet jf. bilag 1.

Al kajakroning skal altid foregå med svømmevest der passer til den enkelte roer og der roes altid med spraydækken.

Ifølge DKF’s retningslinjer skal alle kajakroere hvert år dokumentere at man kan svømme 600 m (kan gøres i svømmehal) eller skrive under på tro og love, at man kan det. Dette gælder også nye medlemmer. For børn/unge under 18 år bekræftes ovenstående svømmeegenskaber ved underskrift af værge/forældre.

Punkt 2 – Dagligt rofarvand:

Fur rundt samt Fursund fra Sæbygårds Hage i vest på Salling siden til Eskov sommerhusområdes bro i øst på Salling siden.

Punkt 3 – Instruktion:

Begyndere i kajak skal gennemgå klubbens interne grundkursus og frigives af instruktøren efter endt kursus og må derefter ro alene i dagligt ro-område. Dokumentation på kajakkursus fra anden klub under Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) vil kunne godkendes for kajakroning i Fur Bådelaug.

Punkt 4 – Reglement for langture:

Langtursret i kajak, dvs. roning uden for dagligt ro-område, kan erhverves ud fra erfaring og denne ret gives af Ro- og Kajak udvalgets instruktører.

Børn / unge under 18 år skal altid være ifølge med en voksen.

Punkt 5 – Ansvar:

Hvis et medlem udviser bevislig uagtsomhed og skader materiel, som tilhører Fur Bådelaug, er medlemmet pligtig til at erstatte skaden. Forårsager en roer skade på andens mands ejendom, påtager Fur Bådelaug sig intet ansvar herfor.

Punkt 6 – Andet:

Udover ro-reglementet henvises til Fur Bådelaugs vedtægter.

Vedtaget af Fur Bådelaugs Bestyrelse, den 23. marts 2017

 Bilag 1

Vinterroning i inrigger og kajak i Fur Bådelaug

Al vinterroning skal finde sted i de lyse timer, kystnært og kun i dagligt ro-område.

Alle roere skal være iført hensigtsmæssig beklædning for vinterroning samt medbringe ekstra tøj.

Vinterronings tilladelse søges ved ro- og kajakudvalget inden 1. oktober hvert år.

 Hvad kræves – INRIGGER:

Minimum DFfR’s retningslinjer for vinterroning.

Laves der vinterroning i klubregi, kan alle deltage hvis grundkursus for inrigger er gennemført.

Afstand til land max. 50 – 75 m – Bemærk at vest er obligatorisk i klubben året rundt.

Vand- og vindtæt tøj anbefales + ekstra tøj skal medbringes.

Planlægges der en længere tur, skal man ansøge Ro- og Kajakudvalget herom.

Ved isdannelser er der ingen roning.

Hvad kræves – KAJAK:

Svømmevest er obligatorisk i Fur Bådelaug året rundt.

Roeren skal have gennemgået klubbens grundkursus og have en vis erfaring (bedømmes af kajakudvalgs instruktører).

Laves der vinterroning i klubregi kan ikke frigivne roere deltage sammen med en aktiv instruktør, dog skal roeren have gennemført og bestået grundkursus.

Der skal roes kystnært max. 50 – 75 m fra land. Der skal roes med spraydækken. Der roes kun i dagligt ro-område.

En forudsætning for at udøve vinterroning er at roeren anvender hensigtsmæssig beklædning jf. bilag 2.

Planlægges der længere tur, skal man ansøge Ro- og Kajakudvalget herom.

Ved isdannelser er der ingen roning.

 Bilag 2

Hvad vil være en god ide at medbringe

 Medbring mobiltelefon i vandtæt indpakning (hele året rundt).

 • Ro aldrig i bomuldstøj – det bliver tungt og man kan ikke svømme i det.
 • Vælg en båd/kajak du ror sikkert i.
 • Medbring tørt tøj (ekstra tøj i vandtæt pose).
 • Varmt lag på lag og super undertøj og/eller våddragt.
 • tørdragt.
 • Neopren fodtøj (vandtætte lange støvler).
 • Ro luffer/-handsker.
 • Hovedbeklædning der forbliver på ved kæntring.
 • Vind- og vandtæt ro-jakke.
 • Ro flere sammen.
 • Ro ikke i is.
 • Ro kystnært (hvor du kan bunde).
 • Ro kun i dagslys.
 • Tjek vejrudsigten.
 • Noget varmt at drikke og spise, også på en kort tur.

Bandlyst er:

Store striktrøjer, flis, tykke joggingbukser, i det hele taget alt der kan suge en masse vand.