Tilbage til Velkommen i Bådelauget

Revideret og vedtaget roreglement for Fur Baadelaug

For inrigger, kajak og outrigget robåd:

 Punkt 1 – Generelt:

Den almindelige ro-sæson er fra 1. maj til 1. oktober for al roning i Fur Bådelaug. Uden for denne periode gælder vinterronings reglementet jf. bilag 1. Et bådhold består af ansvarlig styrmand og et antal roere. Alle roere skal have vest på under roning hele året. Til bådene hører stander, flag, pumpe og bådshage.

Alle oppustelige veste skal kontrolleres hvert år og dokumentation for kontrollen føres i logbog.

Punkt 2 – Dagligt ro-område:

Fur rundt samt Fursund fra Sæbygårds Hage i vest på Salling siden til Eskov sommerhusområdes bro i øst på Salling siden.

Punkt 3 – Styrmandens ansvar:

Styrmanden har ansvar for at turen er skrevet på bådkort samt at besætningens rokort er vedlagt og sat op på rette sted (grøn kasse) i klubhuset.

Styrmanden har ansvar og kommando over båd og mandskab.

Efter hver tur rengøres båd og bådvogn.

Båd-og rokort føres ajour og sættes på plads (rød kasse).

Punkt 4 – Instruktion:

Nye medlemmer tilbydes at gennemgå grundkursus med uddannet instruktør eller gennemgå en opstart under instruktion af erfaren roer

 Punkt 5 – Ansvar:

Hvis et medlem udviser bevislig uagtsomhed og skader materiel, som tilhører Fur Bådelaug, er medlemmet pligtig til at erstatte skaden. Forårsager en roer skade på andens mands ejendom, påtager Fur Bådelaug sig intet ansvar herfor.

Børn / unge under 18 år skal altid være ifølge med en voksen.

Punkt 6 – Andet:

Udover ro-reglementet henvises til Fur Bådelaugs vedtægter.

Fur Bådelaugs ro-reglement for kajak:

 Punkt 1 – Generelt:

Den almindelige ro-sæson er fra 1. maj til 1. oktober for al roning i Fur Bådelaug. Uden for denne periode gælder vinterronings reglementet jf. bilag 1.

Al kajakroning skal altid foregå med svømmevest der passer til den enkelte roer.

Punkt 2 – Dagligt rofarvand:

Fur rundt samt Fursund fra Sæbygårds Hage i vest på Salling siden til Eskov sommerhusområdes bro i øst på Salling siden.

Punkt 3 – Instruktion:

Begyndere i kajak tilbydes at gennemgå klubbens interne grundkursus eller gennemgå en opstart under instruktion af erfaren roer.

Punkt 4 – Reglement for langture:

Børn / unge under 18 år skal altid være ifølge med en voksen.

Punkt 5 – Ansvar:

Hvis et medlem udviser bevislig uagtsomhed og skader materiel, som tilhører Fur Bådelaug, er medlemmet pligtig til at erstatte skaden. Forårsager en roer skade på andens mands ejendom, påtager Fur Bådelaug sig intet ansvar herfor.

Punkt 6 – Andet:

Udover ro-reglementet henvises til Fur Bådelaugs vedtægter.

Vedtaget af Fur Bådelaugs Bestyrelse, den 26.august 2021.

 

 Bilag 1

Vinterroning i inrigger og kajak i Fur Bådelaug

Al vinterroning skal finde sted i de lyse timer, kystnært og kun i dagligt ro-område.

Alle roere skal være iført hensigtsmæssig beklædning for vinterroning.

Ro flere sammen.

Tjek vejrudsigten.

Ved isdannelser er der ingen roning.

Svømmevest er obligatorisk i Fur Bådelaug året rundt.

En forudsætning for at udøve vinterroning er at roeren anvender hensigtsmæssig beklædning jf. bilag 2.

Bilag 2

Hvad vil være en god ide at medbringe

 Medbring mobiltelefon i vandtæt indpakning (hele året rundt).

  • Ro aldrig i bomuldstøj – det bliver tungt og man kan ikke svømme i det.
  • Vælg en båd/kajak du ror sikkert i.
  • Medbring tørt tøj (ekstra tøj i vandtæt pose).
  • Varmt lag på lag og super undertøj og/eller våddragt.
  • tørdragt.
  • Neopren fodtøj (vandtætte lange støvler).
  • Ro luffer/-handsker.
  • Hovedbeklædning der forbliver på ved kæntring.
  • Vind- og vandtæt ro-jakke.