Tilbage til Velkommen i Bådelauget

Indmeldelse

Medlemskab giver adgang til alle klubbens inriggere, kajakker og joller. Desuden kan man benytte det lille motionsrum.

Hvis der er flere aktive i familien, kan det betale sig at få et familiemedlemsskab.

Se de gældende priser her.

Man skal melde sig ind pr. e-mail hos Marianne Klode:  mklode@furnet.dk

Man skal oplyse navn, adresse, e-mail, tlfnr og fødselsdag og år. Det sidste er af hensyn til de centrale indberetninger til de foreninger, som Bådelauget er medlem af. Det er Dansk Kano- og Kajakforbund, Dansk Forening for Rosport og Dansk Sejlunion.

Mod et depositum får man udleveret et nøglekort.

Foreningens bankkonto er 8510-0007230095

Hvert forår udsendes en opkrævning pr. mail til alle medlemmer, så man ikke glemmer at få fornyet sit medlemskab.