Bådene

For medlemmerne står følgende bådtyper til rådighed:

13 kajakker, tre stand-up paddles, to to-årers in-riggere med styrmand, to fire-årers inriggere med styrmand, en to-årers Coastal. En laser jolle, og for børn og unge syv optimistjoller. Desuden ejer klubben en følgebåd, som blandt andet bruges til undervisningen i optimistsejlads.

Medlemmer med egen kajak har mulighed for at få den opbevaret i et aflåst skur. Kajak roere der har deres kajak opbevaret i/ved klubhuset bedes ligeledes betale for leje af plads.

Havkajak

 

Inriggere

Inriggere

StandUp Paddles

StandUp Paddles

 

Terajoller

Terajoller

 

Optimistjoller

Optimistjolle