Bådene

For medlemmerne står følgende bådtyper til rådighed:

16 kajakker, 8 stand-up paddles, to to-årers in-riggere med styrmand, en fire-årers inriggere med styrmand, en to-årers Coastal. En laser jolle, og for børn og unge syv optimistjoller. Desuden ejer klubben en følgebåd, som blandt andet bruges til undervisningen i optimistsejlads ydermere haves en sejlbåd med el-motor.

Medlemmer med egen kajak har mulighed for at få den opbevaret i et aflåst skur. Kajak roere der har deres kajak opbevaret i/ved klubhuset bedes ligeledes betale for leje af plads.

Kajakker

Havkajak

Inriggere

Ydun

StandUp Paddles

StandUp Paddles

Joller

Terajoller

Optimistjolle

Sejlbåde