Tilbage til Om os

Årsberetninger

Her vises årsberetninger fra ordinære generalforsamlinger samt beretninger fra ekstraordinære generalforsamlinger.

Beretning for 2021

Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af Tove Heidemann, formand, Steen Haahr,næstformand, Lisbeth Poulsen, Kasserer, Malene Knudsen, sekretær. Derudover NielsHarborg, Janne Søndergaard og Tove Sohn. Suppleanter Tina Husted Nielsen ogKenneth Ladefoged Andersen. Vi har holdt i alt syv bestyrelsesmøder. Vi har et rigtig godt samarbejde i bestyrelsen.Det vil jeg som formand gerne sige tak …

Beretning for 2020

Konstituering: Tove H formand, Steen Haahr, næstformand, Lisbeth Poulsen kasserer, Malene Knudsen sekretær. Derudover Niels Harborg og Janne Søndergård. Nyt bestyrelsesmedlem Tove Sohn som erstattede Jørn Krone.  Suppleanter Tina Husted Nielsen, Per Larsen Nyanskaffelser og materiel Taget over bådehallen er blevet repareret. Ny motor til Ruth. Det skulle gøre det lettere at sejle hende. Stensætning …

Beretning for 2019

Bestyrelsens beretning for 2019 aflagt 21.august 2020 Coronasitutionen har betydet, at generalforsamlingen er blevet udskudt fra marts og til i dag. Af samme grund har bestyrelsen valgt at begrænse deltagertallet. Vi har ved tidligere generalforsamlinger været over 50, og det finder vi simpelthen ikke forsvarligt at være i klublokalet. Deltagertallet var begrænset til 40, og …

Beretning for 2018

Bestyrelsens beretning 2018 Fur Bådelaug har oplevet to dødsfald i løbet af året. Peder Højris døde pludselig i november og tidligere mangeårige formand Hans Jeppesen i december. Hans Jeppesen var den drivende kraft i byggeriet af det nye klubhus og Peder Højris har også gjort et kæmpearbejde for Bådelauget. Det er smerteligt tab for os …

Beretning for 2017

klik på vedhæftede fil: Generalforsamling 2018

Beretning for 2016

Generalforsamling 2017 i Fur Bådelaug den 3. marts 2017 kl. 19. Bestyrelsens beretning for 2016. Jeg har nu haft fornøjelsen gennem de sidste 12 måneder at være en del af bestyrelsen samt formand i Fur Bådelaug(FB). Mange ydende medlemmer Dermed har jeg også haft fornøjelsen af at være med i en stor del af de …

Beretning for 2015

Generalforsamling 2016 i Fur Bådelaug den 4. marts kl. 19.  Bestyrelsens beretning for 2015  Tak 2015 blev endnu et år med fremgang for Fur Bådelaug. Aktivitetsniveauet er fortsat stigende, økonomien er sund, og på medlemssiden kan vi glæde os over endnu et år med vækst. I 2015 havde vi 153 medlemskaber, hvoraf de 100 var …

Beretning for 2014

Generalforsamling 2015 i Fur Bådelaug den 6. marts kl. 19  Beretning for 2014  Årets vigtigste og største nyerhvervelse var den nye pontonbro, som vi kunne tage i brug samtidig med at klubstanderen blev hejst den 26. april. I den forbindelse er der i særlig grad grund til at takke Fuur Sparekasses Almene Fond, der gav …

Beretning for 2013

Generalforsamling 2014 i Fur Bådelaug den 7. marts kl. 19  Beretning for 2013  Tak Også i 2013 har Fur Bådelaug mødt stor velvilje hos såvel øens egne som andre fonde i vores bestræbelser for at ajourføre materiellet. Fonden Fur Brand har således doneret kr. 11.000 til nye kajakker, Spar Nord har givet et tilskud på …

Beretning for 2012

 Generalforsamling 2013 i Fur Bådelaug Beretning for 2012 Indledning og Tak  Den 27. april var en dag mange havde set frem til. Det var dagen, hvor Bådelauget havde standerhejsning og tillige holdt åbent hus i vore nye lokaler. Trods det kolde og blæsende vejr var der fuldt hus, og dertil taler, gaver og godt humør. …

Bestyrelsens beretning 2023 for 2022

Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af Tove Heidemann, formand, Steen Haahr,næstformand, Lisbeth Poulsen, kasserer, Malene Knudsen, sekretær, Niels Harborgog Janne Søndergaard. En plads har været vakant. Som suppleanter KennethLadefoged Andersen og i en del af året Tina Husted Nielsen.Vi har holdt syv bestyrelsesmøder, derudover er der tæt kontakt mellem formand,næstformand og kasserer.Det samlede …