Tilbage til Årsberetninger

Beretning for 2014

Generalforsamling 2015 i Fur Bådelaug den 6. marts kl. 19

 Beretning for 2014

 Årets vigtigste og største nyerhvervelse var den nye pontonbro, som vi kunne tage i brug samtidig med at klubstanderen blev hejst den 26. april. I den forbindelse er der i særlig grad grund til at takke Fuur Sparekasses Almene Fond, der gav 150.000 kr., og tillige Skive Kommunes Landsbyudvalg, som støttede anskaffelsen med 70.000 kr. Ud over at være bådebro, er det også en badebro med stige ved brohovedet. Broen blev taget ind samtidig med at standeren blev strøget den 18. oktober.

Desuden har vi med et tilskud fra Spar Nord på 5.000 kr. kunne erhverve en robåd af typen Explorer 4,6. Den letroede jolle kan rigges til en eller to personer. Da den svenske producent kun leverer til Malmø eller Gøteborg, var vi meget glade for den assistance som Frede Alstrup og fragtfirmaet Freja gav. Det blev både hurtigere og billigere end vi selv kunne have klaret. Også på medlemssiden går det fortsat fremad. I 2014 havde vi 414 registrerede medlemmer, fordelt på 141 medlemskaber (98 familiemedlemskaber, 42 voksne og 1 juniormedlemskab). De tilsvarende tal for 2013 var 353 (fordelt på 94 familier og 34 voksenmedlemskaber). Vores motionsrum er i løbet af 2014 blevet benyttet 783 gange.

Aktiviteter

Årets aktiviteter er nu ved at omfatte hele året, men dog med den forskel at størstedelen af sommervirksomheden foregår på eller ved vandet, og i vinterhalvåret udnyttes klubhus og bådehal stadigt mere. Derfor er det altid godt jævnligt at kigge på www.furbaadelaug.dk.I januar var der eksempelvis en lørdag eftermiddag med levende musik, en aften med fællesspisning, en aften med bestyrelsesmøde og en aften, hvor Kurt Kæseler berettede om, hvordan han havde sejlet rundt om Fur via Haparanda i Den Botniske Bugt.

I vinterens løb har der været fællesspisning tre gange og ligeledes levende musik tre gange, og en stor del af udvalgenes mødevirksomhed er også foregået i klubhuset. Desuden er det også i vintermånederne, at materiellet ses efter og vedligeholdes. Kajakker og robåde har været i hyppig brug i sommerhalvåret, og takket være Dorte Christensens indsats med Lars Roost og Jørgen Jeppesen som medhjælpere har der også været gang i begynderundervisningen for optimistsejlere. Ro- og kajakudvalget har afhold weekendkursus for medlemmer, og Jesper Højris har i tre uger af juli kunnet bookes til individuel begynderundervisning. Ro- og kajakudvalget har desuden været aktive med blandt andet at arrangere kursus i Durup Svømmehal, fælles rotur Fur Rundt, sejlads på Karup å og udflugt over land til Struer. Kølbådsudvalget har arrangeret fælles sejladser til andre havne i Limfjorden. Til udvalgene hører også festudvalget, som sikrer os alle god mad og drikke til mange af årets begivenheder, og rengøringsholdene som sørger for at alt endnu ser ud som nyt. Som sædvanligt har medlemmer fra Bådelauget været frivillige i flere af de større arrangementer på øen, som foregår under FFFs (Furs Forenede Foreninger) paraply. Ved lotteriet i forbindelse med Jul på Fur, har vi fået en ny samarbejdspartner i Støtteforeningen for Fur Friskole. Desuden afholdt vores Ro- og kajakudvalg et åbent Hus arrangement i forbindelse med Jul på Fur. Ved vores Sank Hansbål var årets udmærkede taler Betina Bugge, campingpladsbestyrer og nyvalgt medlem af kommunalbestyrelsen for Skive.

Andre opgaver

Når det gælder udvidelse af Fur havn, er der i årets løb sket meget. På den tekniske side har kommunen valgt rådgiver, opgaven har været i udbud, og i skrivende stund er der slået spuns til det nye havnebassin. Desuden er der på et borgermøde etableret en bestyrelse for ny forening for bådejere, som har forhandlet med Skive kommune om vilkårene for at kommunen overlader en del af driftsansvaret til foreningen.

Hvis alt går godt, vil der i fremtiden næppe være behov for Havnerådet. Som omtalt på sidste års generalforsamling ønskede bestyrelsen at vi udtrådte af Skive Idræts Samvirke SIS, og det skete ved årets begyndelse. Da især kajaksejlads er i vækst i disse år, og da det nye centrale register for idrætsorganisationer gav færre udgifter til de nationale organisationer (Dansk Sejlunion og Dansk Forening for Rosport), har bestyrelsen søgt om optagelse i Kano og Kajakforbundet. Hvis vi optages, vil den samlede udgift stadigt være mindre end før. På sidste generalforsamling blev bestyrelse pålagt, at fremsætte et forslag til nye vedtægter til Generalforsamlingen 2015. Vi håber på en velvillig modtagelse af det.