Tilbage til Om os

Referater

Her ligges referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

 

Bestyrelsesmøde Fur Bådelaug 6. juni 2023 kl. 19:00

Deltagere: Marianne Klode, Lisbeth, Steen, Niels, Janne, Tove, Malene og Sally. Afbud fra Kirsten og Torben.        6A. Fur Rundt

Bestyrelsesmøde i Fur Bådelaug 12. april 2023 kl. 19

Deltagere: Lisbeth, Niels, Sten, Tove, Janne, Malene, Kirsten og Torben. Fællesspisning, meget vel besøg og vellykket. Fremadrettet til prisen være 75k pr. næse, da de 50 kr ikke kunne dække de 3 retter mad. Generalforsamling. Referat derfra skulle snart være på hjemmesiden. Foredrag: Gik rigtig godt og der var 20 tilhørere. Aftalte at invitere ham …

GENERALFORSAMLING I FUR BÅDELAUG TIRSDAG DEN 21. MARTS 2023 KL19.00

(20 stemmeberettiget fremmødte)  Dagsorden ifølge vedtægterne: Erik Johansen valgt Tove Heidemann aflagde beretning(se bilag) . Beretning godkendt. Lisbeth Poulsen fremlagde regnskab og budget(se bilag). Begge dele godkendt. Ydermere gjorde Lisbeth Poulsen rede for en deling  af de administrative opgaver, således at Marianne Klode overtager en del af disse. Vedtaget uændret kontingent for 2023. Ingen forslag …

Bestyrelsesmøde Fur Bådelaug /. Februar 2023

Deltagere: Niels, Tove, Lisbeth, Sten, Janne og Malene. Hjælperfest i forsamlingshuset: En meget vellykket fest. Her var dog også en del tilmeldte der ikke dukkede op.        Der er kommet nyt vandhanesystem i hallen, så der nu kun skal åbnes/lukkes et sted.        Algebekæmpelse på træværk mm. vil blive uddelegeret. Medlemsstatistik gennemgået. Der var 132 betalende medlemskaber …

Bestyrelsesmøde i Fur Bådelaug tirsdag den 6.december 2022 kl. 19.00

Afbud : Malene Godkendelse af dagsordenGODKENDT. Siden sidst. Julefrokost 19 deltagere. Jul på Fur, meget velbesøgt.TOVE H. ORIENTEREDE. Økonomi.LISBETH ORIENTEREDE: DER ER OVERSKUD I FORHOLD TIL BUDGETTET. DESVÆRRE KANDET KONSTATERES AT DER AF OG TIL MANGLER BETALING FOR BRUGEN AF SAUNAEN.SÅ OBS AT DER PT. BETALES 40 KR PR. TÆNDT OVNTIME.TOVE TAGER KONTAKT TIL SAUNAGRUPPEN …

Bestyrelsesmøde Fur Bådelaug 30. august 2022 kl. 19

Deltagere: Sten, Lisbeth, Tove, Niels og Malene, afbud fra Janne. Godkendelse af dagsorden. Siden sidsta. Fur Friskole har været på besøg til en vanddag og det var en succes. Dog blev tiden skubbettil gene for de frivillige, der havde planlagt deres dag efter et tidspunkt.b. Skt. Hans, var også en succes.c. Kajak-kursus, godt kursus med …

Bestyrelsesmøde Fur Bådelaug 7. juni 2022

Tove, Lisbeth, Niels, Steen og MaleneAfbud fra Janne Godkendelse af referat. Malene ønsker indre og faste punkter til dagsordenen, somHus og materiel, Økonomi, Siden sidst, Fremtidige arrangementer. Siden sidst: Standerhejsningen gik godt og der blev lavet det der trængte. Flotfremmøde.Besøg fra Egå og Hou roklubber. Den ene klub havde taget ophold i motionsrummet tilgene for …

FUR BAADELAUG  GENERALFORSAMLING 2022

Referat:  Indkaldelse til generalforsamling i Fur Bådelaug mandag den 21.marts kl. 19.00 2022 i klublokalet.  13 stemmeberettigede deltog ud af 126.  1. Formandens velkomst  Tove Heidemann bød velkommen.  2. Valg af dirigent  Erik Johansen blev valgt. Konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.  3. Bestyrelsens beretning  Tove Heidemann aflagde beretning (se bilag)  4. Fremlæggelse af revideret …

Bestyrelsesmøde Fur Bådelaug 30. september 2021

Afbud fra Tove H, Niels Harborg Deltagere: Lisbeth P, Tove S, Steen H og Malene K.  Godkendelse af dagsorden. Tilføjet Standerstrygning som 3A og Lejeaftale som 7A. Siden sidst. Der har været arrangement med SparNord som uddelte is. Der var et fint fremmøde. Saunaen har affødt et par nye medlemmer. Materiellet: Standeren flosser og der …

Bestyrelsesmøde torsdag d. 26. August

REFERAT: Afbud:  Lisbeth Poulsen, Malene Knudsen Dagsorden Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Siden sidst. Generalforsamling, Fur Friskoles vanddag, kajakkursus, besøg af mange gæster, Strandgudstjeneste, brug af saunaen, materiellet. Ansøgning til Nordea. Eventuelle problemer? Drøftet, samt rengøring af hus og kommende reparation af port. 3. Hvem vil være værter ved Spar Nords Isevent lørdag den 28.august? …

Generalforsamling i Fur Bådelaug mandag den 7.juni kl. 19.00

Bestyrelsen (-Janne Søndergaard) 19 stemmeberettigede medlemmer (hvoraf 1 var en fuldmagt) +2 Formandens velkomst, ved Tove Heidemann Valg af dirigent: Erik Johansen, der erklærer Generalforsamlingen lovlig indvarslet. Bestyrelsens beretning: Vedhæftet Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Fremlæggelse af budget. Regnskab ogBudget er vedhæftet. Der blev spurgt til det stigende el-forbrug i budget, og det er …

Bestyrelsesmøde Fur Bådelaug 27. maj 2021 kl. 19:00

Deltagere: Steen, Janne, Tove. S, Tove. H, Niels, Lisbeth og Malene. Godkendelse af dagsorden, ok. Økonomi: Siden sidst:Saunaen er færdig og kan nu bookes til brug.Tove H. kigger på forsikring af sauna. Retningslinjer for brug sættes op, sammen med kalender tilbooking.Indvielse af sauna til SKT. Hans, hvis det afholdes. Hus og materiel: Nyt kølskab købes.Vi …

Bestyrelsesmøde i Fur bådelaug 6. april 2021 kl. 19.00

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelse af ”Rengøring i sommerperioden” 2. Siden sidst. Status på saunaen. Retningslinjer for brug. Officiel indvielse? Saunaen mgl. pt. Glas,ovn og dørhængsler. Der er møde med saunagruppen 11/4 vedr. drift og annoncering. Der er håb for at vi kan indvi saunaen til standerhejsningen. 3. Økonomi og medlemstal. Lisbeth. Der …

Bestyrelsesmøde i Fur bådelaug 17. november 2020 kl. 19.00

Deltager: Tove H, Tove S, Lisbeth, Steen, Niels og Janne – afbud fra Malene. 1. Godkendelse af dagsorden. Steen tilføjer punkt 6.a – Tove H tilføjer punkt 6.b og 6.c. 2. Badebro i orden til opsætning til foråret. Forslag til nye rustfrie stolper – de gamle er meget rustne og slider på gummiophæng. Pris ca. …

Bestyrelsesmøde Fur Bådelaug 6. oktober 2020 kl. 19.00

22 Deltagere: Tove H, Tove S, Lisbeth, Steen, Niels og Malene. Afbud fra Janne. Godkendelse af dagsorden. Steen tilføjede punkt 8 a.  Siden sidst. Generalforsamling, 23 stemmeberettigede fremmødte. Åben Ø, 6 gæster. Fællesspisning 16 deltagere. Forespørgsel om mobilepay. De adm. Udgifter til mobilepay vurderes at være for høje ifht. Brugen af det. Oprettele koster 1000kr. …

Generalforsamling Fur bådelaug 2020. 21. august 2020 kl. 19.00

Fremmødte 27, hvoraf 23 var stemmeberettigede. 1.  Formandens velkomst 2. Valg af dirigent: Erik Johansen valgt. Erik konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet og måden hvorpå generalforsamlingen skulle afholdes pga corona , måtte accepteres. 3. Bestyrelsens beretning. Tove fremlagde bestyrelsens beretning- vedhæftet. 4. Fremlæggelse af regnskabet. Lisbeth fremlagde regnskab for 2019 og revideret budget for …