Tilbage til Om os

Referater

Her ligges referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

 

Bestyrelsesmøde i Fur bådelaug 6. april 2021 kl. 19.00

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelse af ”Rengøring i sommerperioden” 2. Siden sidst. Status på saunaen. Retningslinjer for brug. Officiel indvielse? Saunaen mgl. pt. Glas,ovn og dørhængsler. Der er møde med saunagruppen 11/4 vedr. drift og annoncering. Der er håb for at vi kan indvi saunaen til standerhejsningen. 3. Økonomi og medlemstal. Lisbeth. Der …

Bestyrelsesmøde i Fur bådelaug 17. november 2020 kl. 19.00

Deltager: Tove H, Tove S, Lisbeth, Steen, Niels og Janne – afbud fra Malene. 1. Godkendelse af dagsorden. Steen tilføjer punkt 6.a – Tove H tilføjer punkt 6.b og 6.c. 2. Badebro i orden til opsætning til foråret. Forslag til nye rustfrie stolper – de gamle er meget rustne og slider på gummiophæng. Pris ca. …

Bestyrelsesmøde Fur Bådelaug 6. oktober 2020 kl. 19.00

22 Deltagere: Tove H, Tove S, Lisbeth, Steen, Niels og Malene. Afbud fra Janne. Godkendelse af dagsorden. Steen tilføjede punkt 8 a.  Siden sidst. Generalforsamling, 23 stemmeberettigede fremmødte. Åben Ø, 6 gæster. Fællesspisning 16 deltagere. Forespørgsel om mobilepay. De adm. Udgifter til mobilepay vurderes at være for høje ifht. Brugen af det. Oprettele koster 1000kr. …

Generalforsamling Fur bådelaug 2020. 21. august 2020 kl. 19.00

Fremmødte 27, hvoraf 23 var stemmeberettigede. 1.  Formandens velkomst 2. Valg af dirigent: Erik Johansen valgt. Erik konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet og måden hvorpå generalforsamlingen skulle afholdes pga corona , måtte accepteres. 3. Bestyrelsens beretning. Tove fremlagde bestyrelsens beretning- vedhæftet. 4. Fremlæggelse af regnskabet. Lisbeth fremlagde regnskab for 2019 og revideret budget for …