Tilbage til Om os

Referater

Her ligges referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

 

Bestyrelsesmøde Fur Bådelaug 30. september 2021

Afbud fra Tove H, Niels Harborg Deltagere: Lisbeth P, Tove S, Steen H og Malene K.  Godkendelse af dagsorden. Tilføjet Standerstrygning som 3A og Lejeaftale som 7A. Siden sidst. Der har været arrangement med SparNord som uddelte is. Der var et fint fremmøde. Saunaen har affødt et par nye medlemmer. Materiellet: Standeren flosser og der …

Bestyrelsesmøde torsdag d. 26. August

REFERAT: Afbud:  Lisbeth Poulsen, Malene Knudsen Dagsorden Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Siden sidst. Generalforsamling, Fur Friskoles vanddag, kajakkursus, besøg af mange gæster, Strandgudstjeneste, brug af saunaen, materiellet. Ansøgning til Nordea. Eventuelle problemer? Drøftet, samt rengøring af hus og kommende reparation af port. 3. Hvem vil være værter ved Spar Nords Isevent lørdag den 28.august? …

Generalforsamling i Fur Bådelaug mandag den 7.juni kl. 19.00

Bestyrelsen (-Janne Søndergaard) 19 stemmeberettigede medlemmer (hvoraf 1 var en fuldmagt) +2 Formandens velkomst, ved Tove Heidemann Valg af dirigent: Erik Johansen, der erklærer Generalforsamlingen lovlig indvarslet. Bestyrelsens beretning: Vedhæftet Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Fremlæggelse af budget. Regnskab ogBudget er vedhæftet. Der blev spurgt til det stigende el-forbrug i budget, og det er …

Bestyrelsesmøde Fur Bådelaug 27. maj 2021 kl. 19:00

Deltagere: Steen, Janne, Tove. S, Tove. H, Niels, Lisbeth og Malene. Godkendelse af dagsorden, ok. Økonomi: Siden sidst:Saunaen er færdig og kan nu bookes til brug.Tove H. kigger på forsikring af sauna. Retningslinjer for brug sættes op, sammen med kalender tilbooking.Indvielse af sauna til SKT. Hans, hvis det afholdes. Hus og materiel: Nyt kølskab købes.Vi …

Bestyrelsesmøde i Fur bådelaug 6. april 2021 kl. 19.00

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelse af ”Rengøring i sommerperioden” 2. Siden sidst. Status på saunaen. Retningslinjer for brug. Officiel indvielse? Saunaen mgl. pt. Glas,ovn og dørhængsler. Der er møde med saunagruppen 11/4 vedr. drift og annoncering. Der er håb for at vi kan indvi saunaen til standerhejsningen. 3. Økonomi og medlemstal. Lisbeth. Der …

Bestyrelsesmøde i Fur bådelaug 17. november 2020 kl. 19.00

Deltager: Tove H, Tove S, Lisbeth, Steen, Niels og Janne – afbud fra Malene. 1. Godkendelse af dagsorden. Steen tilføjer punkt 6.a – Tove H tilføjer punkt 6.b og 6.c. 2. Badebro i orden til opsætning til foråret. Forslag til nye rustfrie stolper – de gamle er meget rustne og slider på gummiophæng. Pris ca. …

Bestyrelsesmøde Fur Bådelaug 6. oktober 2020 kl. 19.00

22 Deltagere: Tove H, Tove S, Lisbeth, Steen, Niels og Malene. Afbud fra Janne. Godkendelse af dagsorden. Steen tilføjede punkt 8 a.  Siden sidst. Generalforsamling, 23 stemmeberettigede fremmødte. Åben Ø, 6 gæster. Fællesspisning 16 deltagere. Forespørgsel om mobilepay. De adm. Udgifter til mobilepay vurderes at være for høje ifht. Brugen af det. Oprettele koster 1000kr. …

Generalforsamling Fur bådelaug 2020. 21. august 2020 kl. 19.00

Fremmødte 27, hvoraf 23 var stemmeberettigede. 1.  Formandens velkomst 2. Valg af dirigent: Erik Johansen valgt. Erik konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet og måden hvorpå generalforsamlingen skulle afholdes pga corona , måtte accepteres. 3. Bestyrelsens beretning. Tove fremlagde bestyrelsens beretning- vedhæftet. 4. Fremlæggelse af regnskabet. Lisbeth fremlagde regnskab for 2019 og revideret budget for …