Velkommen i Bådelauget

Fur Bådelaug blev stiftet i 1986 og er øens største forening med næsten 300 medlemmer. Det er både fastboende og sommerhusejere. Du har mulighed for at dyrke mange forskellige former for vandsport. Du er velkommen til at dukke op på en af klubaftnerne mandag eller torsdag kl. 18.15 for at se, om det er noget for dig. Eller du kan kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne for at få en introduktion.

Indmeldelse

Medlemskab giver adgang til alle klubbens inriggere, kajakker og joller. Desuden kan man benytte det lille motionsrum. Hvis der er flere aktive i familien, kan det betale sig at få et familiemedlemsskab. Se de gældende priser her. Man skal melde sig ind pr. e-mail hos Marianne Klode:  mklode@furnet.dk Man skal oplyse navn, adresse, e-mail, tlfnr …

Aktiviteter

Mellem standerhejsning i april og standerstrygning i oktober er der faste rotidspunkter mandag, onsdag og torsdag. Mandag og torsdag er det kl. 19.00 og onsdag kl. 10.00. Man mødes og vurderer, om der kan dannes hold til en rotur i inrigger. Andre har lyst til tage ud i kajak eller jolle. Som regel er der …

Revideret og vedtaget roreglement for Fur Baadelaug

For inrigger, kajak og outrigget robåd:  Punkt 1 – Generelt: Den almindelige ro-sæson er fra 1. maj til 1. oktober for al roning i Fur Bådelaug. Uden for denne periode gælder vinterronings reglementet jf. bilag 1. Et bådhold består af ansvarlig styrmand og et antal roere. Alle roere skal have vest på under roning hele året. Til bådene hører …