Tilbage til Om os

Privatlivspolitik

FUR BÅDELAUGS PRIVATLIVSPOLITIK I RELATION TIL DATABESKYTTELSESFORORDNINGEN

HVAD INDSAMLER VI?

Dit navn, adresse, fødselsdag/-år, mailadresse, tlf. nr. samt evt. din funktion i relation til Fur Bådelaug (bestyrelsesmedlem, udvalgsmedlem og lign.).  Men ikke dit CPR-nummer.

Du bliver registreret i Fur Bådelaugs database som medlem på baggrund af indberettede oplysninger fra dig, enten indsendt til os via skemaet i vores omdelte folder eller via mail.

Vi vil altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt, som vi har pligt til.

HVAD BRUGER VI OPLYSNINGERNE TIL?

Fur Bådelaug indsamler alene oplysninger med det formål at kunne levere services og ydelser omfattet af medlemskabet af foreningen. Det gælder følgende:

  • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v. herunder i forhold til
  • Opkrævning og betaling af kontingent m.v.
  • Afholdelse af kurser, seminarer og sociale arrangementer.
  • Opgørelse af medlemstal til Dansk Sejlunion (DS), Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk Kano- og Kajakforbund (DKF), som Fur Bådelaug er medlem af.
  • Indberetning til CFR (Centralt Forenings Register). Oplysningerne bruges til statistiske formål.

 

Dine personoplysninger opbevares så længe, du har en tilknytning til Fur Bådelaug.

Når Fur Bådelaug informeres om dit ophør, slettes dine oplysninger, med undtagelse af oplysninger, der evt. er en del af regnskabsmateriale, som skal opbevares i fem år i overensstemmelse med bogføringsloven.

Dine personlige oplysninger videregives ikke til markedsføringsformål.

DU HAR RET TIL ADGANG TIL DIN PERSONOPLYSNINGER

Du har til enhver tid ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Fur Bådelaug har registret om dig, hvordan de er indsamlet, hvad de bruges til og hvorledes de behandles.

Du har til enhver tid ret til at få rettet fejl, få begrænset behandlingen og få dine oplysninger udleveret digitalt. Du har endvidere ret til at få slettet og overført dine oplysninger fra vores database med undtagelse af oplysninger, der indgår i regnskabsmateriale.

Det gælder f.eks. hvis du ikke længere ønsker at modtage materialer og mails fra os.

Du har desuden ret til at klage til Datatilsynet over vores håndtering af dine data.

Ønsker du yderligere oplysninger, kan du henvende dig til formanden

Tove Heidemann

Mobil 2028 4876

tove.heidemann@gmail.com