Tilbage til Årsberetninger

Beretning for 2021

Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af Tove Heidemann, formand, Steen Haahr,
næstformand, Lisbeth Poulsen, Kasserer, Malene Knudsen, sekretær. Derudover Niels
Harborg, Janne Søndergaard og Tove Sohn. Suppleanter Tina Husted Nielsen og
Kenneth Ladefoged Andersen.

Vi har holdt i alt syv bestyrelsesmøder. Vi har et rigtig godt samarbejde i bestyrelsen.
Det vil jeg som formand gerne sige tak for.

Sidste år besluttede vi at indføre to nye former for medlemskaber:
Husstandsmedlemsskabet og Familiemedlemsskabet. De har resulteret i et svimlende
antal medlemmer.

I alt 575. Det lyder jo af meget på en ø med 753 beboere. Men tallet snyder. Rigtig
mange af de nye medlemmer er voksne børn, svigerbørn, børnebørn, børnebørnskærester
til herboende bedsteforældre i helårshuse eller sommerhuse. De er måske kun er på øen
et par dage om året, men de kan komme ned og prøve at sejle kajak eller stand-up. Det
giver et vældigt leben og nogle sjove familieoplevelser.

En anden ny gruppe er turister, der gerne vil leje kajakker. Det kan de ikke, men de kan
blive medlem, hvis de vil og dermed få ret til at låne en kajak. Det vil nogle af dem
gerne. De synes, at det er billigt at have en kajak i f.eks. to dage for et års kontingent på
400 kr. – og det er det også.

Men ingen af disse mere perifere medlemmer leverer frivillig arbejdskraft i klubben. Det
er derimod mange af dem, som slet ikke er aktive på vandet, men som er medlemmer
alligevel for det gode samværs skyld. De giver gerne en hånd med f.eks. til
standerhejsning og -strygning, eller i festudvalget. Så det går alt sammen.

Nyanskaffelser:

Sidste år har vi taget den nye sauna i brug. Den er initieret af yngre medlemmer og
sponsoreret af Fur Brand, Fur Sparekasses fond og Bagerifonden. Den bruges
tilfredsstillende ofte, kan vi se. Igen er det kun medlemmer, der må booke den, men de
må gerne tage gæster med. Vi er en gæstfri forening.

Så har vi fået nye stolper til broen og købt noget vandlegetøj til børn. Det er sponsoreret
af Spar Nord Fonden.

I det hele taget er materiel og hus tip-top i orden. Og det, der ikke er det, bliver meget
hurtigt fikset. Og det er takket være Steen Haahr, som slet ikke kan lade være med at
ordne tingene.

Vi har en sund økonomi, som det vil fremgå af kassererens beretning, men det skyldes
også stor velvilje fra fondene til nyanskaffelser.

Aktiviteter

Der er et krav om, at aktiviteter skal indberettes til central registrering med angivelse af
køn og alder. Det gør vi så. Det vil sige, at vi indberetter det, der bliver spurgt i om
skemaet. Derudover foregår der andre aktiviteter, som ikke passer ind i skemaerne.

Langt det største antal aktive er i fitness rummet, færre i kajak og i robåde og endnu
færre i vores joller og i kølbåden.

Der har været gennemført en velbesøgt kajakkursus for begyndere. Derimod har der ikke
være optimistkursus sidste år.

Så er der det faste vintervandrehold, som om sommeren roer om onsdag formiddag.
Og så er der morgenbadedamerne, som bader hele året.

Vi har haft besøg af syv roklubber i sæsonen, hvoraf de fleste låner/lejer vores in-
riggere.

Og så er der alle badegæsterne, som vi slet ikke har tal på. Grunden, broen og vandet er
myldrende fyldt på de varme sommerdage.

Arrangementer

Sidste år lykkedes det at gennemføre Sct. Hans festen med rigtig mange deltagere på en
smuk aften. Inge Kjær Kristensen fra Skive Museum holdt båltale. Det gav et fint
overskud, men i år sætter vi nok priserne på drikkevarer en tand op.

Så lagde vi hus og grund til Friskolens vanddag i slutningen af juni og til
Menighedsrådets strandgudstjeneste i august.

I september var der fællesspisning tilberedt af festudvalget og i slutningen af november
julefrokost og Jul på Fur.

Nu håber vi så bare, at coronaen er helt overstået. Også i denne vinter har vi desværre
måttet aflyse arrangementer.

Nu står standerhejsningen for døren og med den en forhåbentlig varm og lang
sommersæson med masser af aktive på vandet.