Tilbage til Årsberetninger

Beretning for 2016

Generalforsamling 2017 i Fur Bådelaug den 3. marts 2017 kl. 19.

Bestyrelsens beretning for 2016.

Jeg har nu haft fornøjelsen gennem de sidste 12 måneder at være en del af bestyrelsen samt formand i Fur Bådelaug(FB).

Mange ydende medlemmer

Dermed har jeg også haft fornøjelsen af at være med i en stor del af de faste arrangementer gennem året:

Nytårskur, Standerhejsning, Sct. Hans, Standerstrygning, Fællesspisninger, Durup Svømmehal/sikkerhed, Kølbådsture, Julefrokost m.m.

Det har været fantastisk hyggeligt hver gang, og jeg er glad og stolt over at være en del af en klub med så mange ydende medlemmer.

Medlemmerne på banen

Derfor var det også oplagt for bestyrelsen i november, at bede medlemmerne tilbringe en søndag eftermiddag sammen med os i vores dejlige klublokaler, så vi sammen kunne udveksle og udvikle ideer for FB’s fremtid. Gennem en fælles snak ville vi også se på, hvad der trængte til ”tilpasning”.

Og sikke da et resultat!

Ud over en rigtig hyggelig eftermiddag var der masser af gode, fremadrettede forslag og en fornuftig snak om tingene.

Nogle af emnerne var: sikkerhed, sejlads med sejl, omklædning, musikanlæg, overdækning af private kajakker, vaskeplads til kajakker, bedre bad, fælles skiløb, værdi/tørreskab, stærke/svage sider ved FB, ny inrigger, nye pagajer/kajaktyper, udflugt til Livø i lejet turbåd, fælles projekter mellem FB og Fur Havn, omrokering af lokaler, profil på Facebook, opmærksomhed for behov for kortere ture m.m.

Opsamling og realisering

Siden har bestyrelsen brugt en del energi og møder på at tilpasse vores klub ud fra medlemmernes indmeldinger.

Faktisk blev det nødvendigt at nedsætte en arbejdsgruppe vedrørende selve huset og udenomsarealer. Peter Havtorn er tovholder for arbejdsgruppen bestående af Peder, Mathias, Jette, Anne Birgitte og Hans Jørgen og de arbejder ud fra en prioriteringsliste godkendt af bestyrelsen. Arbejdsgruppens plan er at ommøblere bådehallen for at gøre plads til etablering af midlertidige faciliteter i Multirummet.

Derudover arbejdes der på udvidelse af faciliteter til opbevaring af private kajakker. Dette projekt er dyrt, og er stillet i bero indtil videre.

Første prioritet er rydning af buskads på parkeringspladsen og ommøblering af bådehal.

Det mindste skridt i den rigtige retning

Samtidig har bestyrelsen haft meget fokus på sikkerhed i år, idet vi arbejder på en opgradering af klubben.

Vi har således haft besøg af Dansk Forening for Rosport den 17/10 vedrørende sikkerhed til søs. Bestyrelsen kan ikke forsvare, at Bådelauget ikke lever op til love og regler om sikkerhed til søs. Som følge af besøget har Peter Havtorn nu udarbejdet et udkast til et ro-reglement, som kommer ud til medlemmerne, når det er godkendt af bestyrelsen.

Aktuelt er svømmekravet 600 meter til kajak og 300 meter til robåde.

Peter Havtorn fortæller, at der kommer et ændringsforslag om nedsætning af kravene til svømmefærdigheder på Dansk Forening for Ro- sports hovedgeneralforsamling den 18 marts.

De kommende nye regler vil kun omfatte de medlemmer, der er aktive roere.

Yderligere har vi fået nye retningslinjer for brug af klubhus, en Sejl Sikkert app på FB’s hjemmeside og der arbejdes på en ny instruktions-folder til kajak/roning. Altsammen tiltag som strammer op på sikkerheden.

På sigt ønsker bestyrelsen egentlige kajak/roer- kurser, men det er vigtigt, at det sker med små skridt i den rigtige retning, og i et tempo, så vi bevarer sammenholdet i Fur Bådelaug.

Og det skal nok lykkes.

Mange tak for godt samarbejde.

På vegne af bestyrelsen

Niels Ekstrand