Tilbage til Årsberetninger

Beretning for 2015

Generalforsamling 2016 i Fur Bådelaug den 4. marts kl. 19.

 Bestyrelsens beretning for 2015

 Tak

2015 blev endnu et år med fremgang for Fur Bådelaug.

Aktivitetsniveauet er fortsat stigende, økonomien er sund, og på medlemssiden kan vi glæde os over endnu et år med vækst. I 2015 havde vi 153 medlemskaber, hvoraf de 100 var familiemedlemskaber, 51 enkeltmedlemskaber og 2 juniormedlemskaber. Det samlede antal personer var 425. I 2014 var de tilsvarende tal 141, 98, 42 og 1, og det samlede antal personer var 414.

En af årsagerne til, at det går godt i Bådelauget, er vores mange frivillige.

Den vedlagte adresseliste over bestyrelse og udvalg i 2015 giver et fingerpeg om antallet, men der er mange andre aktive frivillige, for eksempel til rengøring, og til FFFs arrangementer samt Jul på Fur.

Lidt forenklet kan man sige, at vores frivillige enten sparer bådelauget for udgifter, eller tjener penge til os, når overskud fra egne eller andres arrangementer går ind i kassen.

De frivillige er tillige ofte den kerne i Bådelauget, der sikrer bevaringen af både materiel og den positive omgangstone mellem medlemmer og de nye, der kommer til. Bestyrelsen vil gerne takke alle årets ”aktivister” – og vi kan altid bruge flere.

Aktiviteter

Året startede den 10. januar med vores egen nytårskur, som nu ser ud til at blive en tilbagevendende begivenhed.

I vintermånederne er der tid til at bruge motionsrummet, og det har mindst 765 gjort i 2015. Det virkelige tal er nok større, da ikke alle husker at skrive sig på den opsatte liste. Desuden er der tid til fællesspisninger, levende musik, mødeaktivitet og vedligeholdelse af materiellet.

Den 6 marts var der generalforsamling med bestyrelsens forslag til nye vedtægter. Vedtægterne blev godkendte på en ekstraordinær generalforsamling den 30. marts.

Siden kom den nye pontonbro ud, som sædvanligt med bistand fra Furs brandkorps. Den 19. april blev klubstanderen hejst.

I sejlsæsonen arrangerede Ro- og kajakudvalget foruden de to ugentlige mødeaftner en kursusaften for nye roere i Durup Svømmehal, et kursus i praktisk sejlads, et sikkerhedskursus samt udflugter. Desuden fik de med bistand fra naboklubber arrangeret et rohold til Fur Rundt, der vandt præmie som det største hold.

I Pinsen fik den udvidede havn besøg af ca. 20 både fra Struer Sejlklub. Da de havde brug for et lokale til en fællesspisning, fik de lov til at bruge vores bådhal, og dertil sørgede Peder Højris for at Most kom og leverede levende musik. De var yderst tilfredse med hjælpen.

Ved årets Sankt Hansbål var den udmærkede taler Bente Kæseler – Ikke vores kasserer men lederen af Fur Friskole.

Efter sommerferien planlagde Kølbådsudvalget 4 fællessejladser, men på grund af vejrforholdene blev kun turene til Sundsøre og Rønbjerg afholdt.

Den 24. oktober blev standeren halet ned.

I efteråret tilbød et af vores medlemmer at lede et hold medlemmer i yoga. Det var så vellykket, at det fortsatte ind i det nye år.

Året sluttede med den traditionelle julefrokost, hvor deltagerne medbringer en ret til fællesbordet.

Materiel (både, inventar og bygninger)

Vores lokaler ser stadigvæk nye og velplejede ud, men i efteråret er der kommet en læk et eller andet sted i taget. Tømmermester Per Christensen der havde opgaven, mener at den måske skyldes en ukorrekt montering af solcellerne, der opsattes af et firma, der nu vistnok er lukket. Hvis der ikke kan findes en der er ansvarlig og betalingsdygtig, kan vi risikere selv at skulle betale.

Under alle omstændigheder vil der allerede nu blive reserveret et beløb til bygningernes vedligeholdelse.

På parkeringspladsen har vi nu fået lys, som bådelauget selv har betalt.

Blandt det sejlende materiel er det i årenes løb sket en gradvis fornyelse, men de i øvrigt velfungerende gamle robåde af træ, har nok mest behov for fornyelser. Selv om der også her er reserveret et beløb, vil det være påkrævet med ekstern økonomisk støtte, når det skal ske.

Økonomi

Bestyrelsen har nogle år levet i uvished om, at der kunne komme en efterregning vedrørende vores nye lokaler, men den 18. december 2015 fik vi en yderst glædelig meddelelse fra Skive Kommune. Der stod blandt andet, at sagen er endeligt afsluttet, og ”Der udestår derfor ikke noget mellemværende mellem Skive Kommune og Fur Bådelaug eller mellem Skive Kommune og andre parter i sagen.”

Derfor synes bestyrelsen, at der nu kan slækkes lidt på de stramme økonomiske tøjler. Som det vil fremgå af regnskabsaflæggelsen, foreslår vi generalforsamlingen, at der henlægges et øremærket beløb på i alt 125.000 kr., fordelt med 35.000 kr. til vedligeholdelse af hus og materiel, 30.000 kr. til nye aktiviteter og 60.000 kr. til nyt materiel.

Det ændrer dog ikke ved, at vi fortsat skal undgå nye større faste driftsudgifter, at vi fortsat har brug for de mange frivillige medlemmer til forskellige opgaver, samt vi fortsat håber, at Furs fonde vil blive ved med at se med milde øjne på ansøgninger fra Bådelauget.