INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I FUR BÅDELAUG TIRSDAG DEN 21. MARTS 2023 KL19.00

Hermed fremsendes indkaldelse til generalforsamling tirsdag den 21. marts 2023 kl. 19:00.

Vi minder om, at der er fællesspisning fredag den 3.marts. Tilmelding hertil senest mandag den 27.februar til Tove Heidemann 20284876, tove.heidemann@gmail.com


Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Formandens velkomst.
 2. Valg af dirigent.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Fremlæggelse af budget.
 5. Fastlæggelse af indeværende års kontingent.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. På valg er Lisbeth Poulsen
  (modtager genvalg), Niels Harborg (modtager genvalg), Janne Søndergaard
  (modtager genvalg). En bestyrelsesplads er vakant fra sidste års
  generalforsamling og skal besættes.
 8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingen sendes til formanden senest 14 dage før, altså den
7.marts.


Foreningen byder på smørrebrød. Af hensyn til traktementet beder vi om tilmelding
til formanden senest en uge før, altså 14.marts.

På bestyrelsens vegne
Tove Heidemann
Tove.heidemann@gmail.com 20284876

Kom til foredrag med Hans Peter Kokholm og det gode skib “JOY”

En fortælling om det at være borte fra familie og venner i flere år krydret med masser af billeder.

Mød op i klubhuset onsdag den 22 marts, foredraget starter kl. 19.00 der er indlagt en kaffe pause

Invitation til fællesspisning fredag den 3.marts kl. 18.00

Niels Wisbech har tilbudt at stå for forårets fællesspisning.

Menuen er

Porre-kartoffelsuppe med bacontern

Glaseret skinke med kartoffelret, salat og creme fraiche med grønne krydderurter

Æbledessert

Prisen er som sædvanlig 50 kr og drikkevarerne er til rimelige priser.

Husk at medbringe kontanter og tallerkener og bestik. 

Tilmelding til Tove Heidemann tove.heidemann@gmail.com 20284876 senest den 27.februar, gerne før.

Allerede nu kan I sætte kryds ved tirsdag den 21.marts, hvor der er generalforsamling. Der kommer særskilt invitation.

Dagen efter, den 22.marts, er der foredrag om en spændende sejltur i Stillehavet.

INVITATION TIL NYTÅRSKUR FREDAG DEN 27.JANUAR KL.18.00

Efter et par års Coronapause er det en fornøjelse igen at byde på den traditionelle nytårskur.
Smoking og diadem er ikke påkrævet, men man må gerne være festligt påklædt
Vi starter med et glas eller to med bobler og canapeer til.
Derefter er der ungarsk gullaschsuppe og noget sødt til dessert.
Menuen og boblerne koster 75 pr. person, som betales ved ankomsten. Medbring kontanter til
efterfølgende drikkevarer til de sædvanlige rimelige priser – og måske til en irish coffee?
Til dette arrangement skal man undtagelsesvist ikke selv have tallerkener og bestik med.
Tilmelding til nytårskuren Til Tove Heidemann 20284876 eller tove.heidemann@gmail.com senest
mandag den 23.januar.

Hvis nogen ønsker at genoptage traditionen med at gå i sauna og bade inden nytårskuren, er de
velkommen. Saunaen skal bestilles i forvejen og tændes en time før brugen. Den der bestiller betaler.
På hjerteligt gensyn
Festudvalget og bestyrelsen.

Standerstrygning 2022

Se et par billeder fra standerstrygning 2022 her

Bestyrelsen for Fur Bådelaug ønsker alle medlemmer en glædelig jul.

Vi håber på et nyt år med mindre sygdom og helst ingen krig i verden. Og for vores eget vedkommende
med mange aktiviteter på vandet.
Årets nytårskur finder sted fredag den 27.januar. Der kommer særskilt invitation, men sæt allerede nu
kryds i kalenderen.
På hjerteligt gensyn
Bestyrelsen

Julefrokost fredag 25.11. kl. 18.00

Så er det tid til årets mest spændende fællesspisning. Der, hvor man ikke aner, hvad der kommer på
bordet. Hver deltager/par medbringer en frokostret til 6-7 personer. Fisk, fugl, kød, salat, ost eller sødt. You
choose. Festudvalget sørger for brød, smør, bordpynt og kaffe. Der er drikkevarer til de sædvanlige rimelige
priser. I tager udover maden tallerkener, bestik, glas og kontanter med.

Tilmeld jer senest tirsdag den 22. 11 til Tove Heidemann 20284876 og fortæl, hvad I vil bidrage med.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Kajak kursus for begyndere

Vi har igen i år afholdt et kajak kursus for begyndere, se billederne fra kurset her.