Sct. Hans i Bådelauget

Fur Bådelaug inviterer igen i år til Sct. Hans fest. Alle er velkommen – furboer,
sommerhusejere og besøgende på øen.


Fra kl. 18.00 kan man købe pølser, øl og sodavand og kaffe og kage til rimelige
priser. Der er gratis snobrødsbagning til alle børn.


Årets båltaler er Jørgen Ruby, formand for Fursund Turistforening og indehaver af
Fur Antik. Han holder båltalen ca. kl. 19.30. Bålet tændes ca. 20.30.


Medbring sangstemme, varmt tøj og kontanter. Vi tager hverken mod mobilPay eller
kort.

Fur Baadelaug kan nu tilbyde kajakkursus for begyndere.

Kurset afvikles lørdag den 25. juni kl. 08:30-16:00 og søndag den 26. juni kl. 08:30-15:00, hvor det afsluttes med DGI RO1-bevis. Undervisere er Hanne-Dea Bertelsen og Klaus Wessmann. Spørgsmål til klauswessmann123@gmail.com

Her vil blive gennemgået emner som kajakteknik, ro teknik og styreteknik, samt sikkerhed og ro reglement.

Kurset henvender sig som udgangspunkt kun til medlemmer af Fur Baadelaug, der er fyldt 18 år. Skulle der være interessenter under 18 år, så hører vi gerne fra jer og laver en vurdering.

Til kurset medbringes: Praktisk tøj, badetøj, håndklæde, badesko, solcreme og madpakke.

Prisen er 200 kr., pr. person og der er plads til 12 på holdet. Bindende tilmelding til Malene Knudsen på 40271826 (helst SMS), senest mandag d. 20. juni.

Der vil om lørdagen være mulighed for at deltage i hjerteredderkursus i frokostpausen. Ved Ute Wagner. Her er både kursusdeltagere og andre interesserede velkomne.


Teknisk og praktisk indhold 
– Ind- og udstigning i kajak v. kyst og bro 
– Vandtilvænning / wet-exit og tømning af vandfyldt kajak 
– Makkerredning efter deltagerforudsætninger 
– Selvredning med pagajflyder 
– Lavt støttetag og lav sculling 
– Drejetag, lavt telemarksving og sideforflytning 
– Stoptag og baglæns roning 
– Effektiv skadesforebyggende roteknik 
– Bugsering af anden kajak 
– Svømme 150m med kajak på slæb i åbent hav, iført robeklædning

Teoretisk kursusindhold 
– Udstyr (kajak, beklædning og personligt sikkerhedsudstyr) 
– Vejvalg og grundlæggende navigation med kort og kompas 
– Vind og vejr, bølger m.m. 
– Risikomomenter ved havkajakroning 
– Førstehjælp og kuldeskader 
– Færdselsregler på vandet og forholdsregler på land

Redning og førstehjælp på vand den 28. april på Fur

Kære outdoor aktør,
I forlængelse af vores to outdoorarrangementer før jul om hhv. sikkerhed på vand og skaldyr, er vi nu klar
med endnu et tilbud knyttet til aktiviteter på Limfjorden.
 
Laver du aktiviteter knyttet til vand, så har du nu mulighed for at få blive endnu bedre til at sikre din og dine
deltageres sikkerhed. Kurset indeholder teori og praktik i forhold til førstehjælp i forbindelse med
aktiviteter på vand. Der vil blive gennemgået havnens faciliteter og redningsudstyr, redninger på vand,
førstehjælp i forbindelse med ulykker på vand med mere. Et kursus hvor man selv er en aktiv del, men
udgangspunkt i de udfordringer der er ved førstehjælp på/ved vandet. 
 
Se mere og tilmeld dig
på: https://www.cognitoforms.com/DestinationLimfjorden2/redningogførstehjælppåvandden28april

Indkaldelse til generalforsamling i Fur Bådelaug mandag den 21.marts kl. 19.00 2022 i klublokalet

  1. Formandens velkomst
  2. Valg af dirigent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Fremlæggelse af budget.
  5. Fastlæggelse af indeværende års kontingent.
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. På valg er Tove Heidemann (modtager genvalg), Steen Haahr (modtager genvalg), Malene Knudsen (modtager genvalg), Tove Sohn (modtager ikke genvalg)
  8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
  9. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen sendes til formanden senest 14 dage før, altså 7.marts.

Foreningen byder på smørrebrød. Af hensyn til traktementet beder vi om tilmelding til formanden senest en uge før, altså 14.marts.

På bestyrelsens vegne

Tove Heidemann

Tove.heidemann@gmail.com 20284876

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en glædelig jul og et godt nytår.

OBS

På grund af den stigende smitte har festudvalget besluttet at udskyde nytårskuren, som ellers skulle have været afholdt den 7.januar. Vi vender tilbage med en ny dato, når forholdene igen er blevet normale.

En positiv nyhed er, at vi nu har fået samlet 100.000 kr sammen til en ny firer takket være tilskud fra fire fonde. Nu mangler vi ”kun” 75.000 og afventer svar på endnu en ansøgning.

Julefrokost i Fur Bådelaug 2021

Så er der julefrokost for alle medlemmer

Fredag den 26.november kl. 18.00

Traditionen tro er det et sammenskudsgilde, hvor man medbringer en ret til buffeten.

Festudvalget sørger for brød og smør og for øl og sodavand og måske en lille skarp til rimelige priser.

Tilmelding til Tove Heidemann tove.heidemann@gmail.com eller 20284876 senest mandag den 22.november. Fortæl, hvad du/I har tænkt jer at medbringe, så vi ikke drukner i sild.

Standerstrygning Lørdag d. 30 oktober kl. 10.

Så er det tid til standerstrygning


Det foregår lørdag den 30.oktober.


Broen skal ind, og det er hårdt arbejde.
Festudvalget forsøder dagen med morgenmad kl. 10.00. Og når vi er færdige, er der varme pølser med øl og vand.
Børn er hjertelig velkommen i selskab med stærke forældre.


Mød frisk op.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Gratis is på Bådelauget

Spar Nord vil gerne fejre, at de har eksisteret i 10 år.

Det foregår som et roadtrip med en isbil.
Alle er velkommen på Fur Bådelaug lørdag den 28.august fra 11.00 til 11.45 til det store iskalas.

Vi lægger meget gerne plads til. Spar Nord Fonden har i foråret doneret 25.000 til bådelaugets aktiviteter.

De er blandt gået til to paddleboards og vandlegetøj, som ligger forankret ved siden af bådebroen.