INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I FUR BÅDELAUG TIRSDAG DEN 21. MARTS 2023 KL19.00

Hermed fremsendes indkaldelse til generalforsamling tirsdag den 21. marts 2023 kl. 19:00.

Vi minder om, at der er fællesspisning fredag den 3.marts. Tilmelding hertil senest mandag den 27.februar til Tove Heidemann 20284876, tove.heidemann@gmail.com


Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Formandens velkomst.
 2. Valg af dirigent.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Fremlæggelse af budget.
 5. Fastlæggelse af indeværende års kontingent.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. På valg er Lisbeth Poulsen
  (modtager genvalg), Niels Harborg (modtager genvalg), Janne Søndergaard
  (modtager genvalg). En bestyrelsesplads er vakant fra sidste års
  generalforsamling og skal besættes.
 8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingen sendes til formanden senest 14 dage før, altså den
7.marts.


Foreningen byder på smørrebrød. Af hensyn til traktementet beder vi om tilmelding
til formanden senest en uge før, altså 14.marts.

På bestyrelsens vegne
Tove Heidemann
Tove.heidemann@gmail.com 20284876