Redning og førstehjælp på vand den 28. april på Fur

Kære outdoor aktør,
I forlængelse af vores to outdoorarrangementer før jul om hhv. sikkerhed på vand og skaldyr, er vi nu klar
med endnu et tilbud knyttet til aktiviteter på Limfjorden.
 
Laver du aktiviteter knyttet til vand, så har du nu mulighed for at få blive endnu bedre til at sikre din og dine
deltageres sikkerhed. Kurset indeholder teori og praktik i forhold til førstehjælp i forbindelse med
aktiviteter på vand. Der vil blive gennemgået havnens faciliteter og redningsudstyr, redninger på vand,
førstehjælp i forbindelse med ulykker på vand med mere. Et kursus hvor man selv er en aktiv del, men
udgangspunkt i de udfordringer der er ved førstehjælp på/ved vandet. 
 
Se mere og tilmeld dig
på: https://www.cognitoforms.com/DestinationLimfjorden2/redningogførstehjælppåvandden28april