Indkaldelse til generalforsamling i Fur Bådelaug mandag den 21.marts kl. 19.00 2022 i klublokalet

  1. Formandens velkomst
  2. Valg af dirigent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Fremlæggelse af budget.
  5. Fastlæggelse af indeværende års kontingent.
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. På valg er Tove Heidemann (modtager genvalg), Steen Haahr (modtager genvalg), Malene Knudsen (modtager genvalg), Tove Sohn (modtager ikke genvalg)
  8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
  9. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen sendes til formanden senest 14 dage før, altså 7.marts.

Foreningen byder på smørrebrød. Af hensyn til traktementet beder vi om tilmelding til formanden senest en uge før, altså 14.marts.

På bestyrelsens vegne

Tove Heidemann

Tove.heidemann@gmail.com 20284876