Indkaldelse til generalforsamling i Fur Bådelaug mandag den 7.juni kl. 19.00 i klublokalet

  1. Formandens velkomst
  2. Valg af dirigent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Fremlæggelse af budget.
  5. Fastlæggelse af indeværende års kontingent
  6. Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen ønsker en drøftelse af foreningens fortsatte medlemskab af alle tre nationale paraplyorganisationer.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.  På valg er Lisbeth Poulsen (modtager genvalg), Niels Harborg (modtager genvalg), Janne Søndergaard (modtager genvalg)
  8. Eventuelt

 

Forslag til generalforsamlingen sendes til formanden senest 14 dage før, altså 24.maj.

Foreningen byder på smørrebrød. Af hensyn til traktementet beder vi om tilmelding til formanden senest en uge før, altså 31.maj.

 

Tove Heidemann 

tove.heidemann@gmail.com  20284876