Velkommen til en ny sæson 2021

Der er planlagt standerhejsning lørdag den 17.april kl. 10.00.
Lad os få broen i vandet og få bådene ud. Vanen tro byder festudvalget på morgenmad, inden vi starter og varme pølser, når vi er færdige. Det kommer muligvis til at foregå udenfor, så tag godt med tøj på.

Ifølge vedtægterne skal der holdes generalforsamling inden udgangen af marts. Det har vi i bestyrelsen valgt at udskyde, indtil vi må være flere end fem personer indendørs.

Året bringer to nye former for medlemskab. Det ene dækker hele storfamilien. Det koster kun 1000 kr for et helt år og omfatter f.eks bedsteforældre, deres børn og svigerbørn og børnebørn. Så kan hele familien på besøg tilbringe nogle feriedage på vandet. Det hidtidige familiemedlemskab er blevet til et husstandsmedlemskab, som dækker alle, der har folkeregisteradresse samme sted uanset alder og tilhørsforhold. Det koster 700 kr.   

En anden nyskabelse er en sauna, som flere medlemmer har efterspurgt. En gruppe yngre medlemmer har arbejdet med sagen hen over vinteren og skaffet midler fra flere fonde og en byggetilladelse fra kommunen. Saunaen bliver på 5 kvm og placeret under halvtaget.