Generalforsamling 2020, d. 21. august kl. 19.00

Generalforsamling i Fur Bådelaug
fredag den 21. august 2020 kl. 19.00
i Bådelaugets klublokale

Dagsorden:

1. Formandens velkomst
2. Valg af dirigent
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget til godkendelse.
5. Fastsættelse af næste års kontingent

6. Behandling af indkomne forslag.

Lajla Knudsen: Familiekontingent er så vidt jeg ved nu gældende
for forældre med hjemmeboende børn under 18 år.
Forslaget er at det i stedet hedder sig:
2 voksne i samme husstand med hjemmeboende børn under 18 år.
Det kommer sig af som vi snakkede om sidste år at, vi, Dalagervej 13,
er to voksne med to børn på hhv. snart 20 år og 16 år.
Min mand ønsker ikke at benytte bådelauget, hverken sejllads
eller motionsrum. Derfor mener jeg af princip at et familiemedlemskab
derfor lige så godt kunne gælde: Annika 20 år, mig og Nadja på 16 år,
altså 2 voksne og 1 barn i samme husstand.
Bådelauget vil vel også godt at de unge mennesker bliver på Fur og
bruger de faciliteter der er her i stedet for at de tager fra øen.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Tove Heidemann (modtager genvalg) Jørn Krone Kristensen (modtager ikke genvalg), Steen Haahr (modtager genvalg) og Malene Knudsen (modtager genvalg) og to suppleanter.

8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant

9. Eventuelt

Fur Bådelaug byder på smørrebrød og en øl/sodavand.

Der er maximalt plads til 40 personer i alt.
Derfor er der tilmelding senest 17.august til formanden.

På bestyrelsens vegne

Formand Tove Heidemann, tove.heidemann@gmail.com, 20284876.