Ny hjemmeside

Her er Fur Bådelaugs nye hjemmeside! Den er designet af Sigurd Egenæs, som også fremover vil være webmaster. Inspirationen kommer fra Ålborg Roklub, som har en lignende opbygning. Ideen er, at den skal være let at orientere sig i og informativ over for nye medlemmer. Endnu er den under opbygning, og der skal laves mange rettelser. Det kommer hen ad vejen.
TH

Generalforsamlingsindkaldelse med indkomne forslag pr. 28. febr.

Generalforsamling i Fur Bådelaug

fredag den 8. marts 2019 kl. 19.00

i Bådelaugets klublokale

Dagsorden:

1. Formandens velkomst
2. Valg af dirigent
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
5. Fastsættelse af indeværende års kontingent
6. Behandling af indkomne forslag:

Børge Knudsen har indsendt flg.:

Skal FB’s klubhus konkurrere med Fur Forsamlingshus eller private aktører på
øen, eller fortsætte med at fokusere på maritime/fjordrelaterede aktiviteter iht.
vedtægterne.

Bestyrelsen foreslår drøftelse af flg. emner, der vedrører alle medlemmer:

a. Anvendelse af midlerne i Peder Højris’ fond.
b. Forslag til navne til to af de nye både.
c. Der er to pladser på et kajakinstruktørkursus i Bådelauget
den 25.-26. maj. Hvem har lyst til at deltage?

7. Valg af fire nye bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.

På valg er: Allan Krogh, Lisbeth Poulsen (modtager genvalg) og Bente Kæseler.

Lars Andersen, som trådte ind på Peder Højris’ plads, ønsker ikke at fortsætte.

Bestyrelsen har forslag til kandidater.

8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
9. Eventuelt

Festudvalget byder på smørrebrød, øl, sodavand og kaffe.

Besøg fra National Geographic

Besøget fra National Geographic

Her kommer et lille udvalg af de hundredvis af fotos, som Jonathan Andrew tog den dag i maj 2018, da Bådelauget havde besøg af en journalist og en fotograf fra National Geographic.

Billederne skal bruges til en artikel om den vestlige Limfjord som feriedestination. Den udkommer engang i løbet af foråret, og vi har allerede fået lov til at linke til den.