Skt.Hans + Dåb 2019

St.Hans aften er der som altid bål og sange og båltale ved Fur Bådelaug. Det er en aften, som traditionelt tiltrækker mange furboer, sommerhusejere og turister. Sidste år over 300.

Men i år er arrangementet udvidet med en særlig begivenhed. Bådelaugets nye robåde skal døbes og sættes i vandet for første gang. Jomfruroning må det nok hedde. Takket være en donation fra Nordeas ”Kysten er klar” puljen på 300.000 kr har Bådelauget fået råd til at købe to nye in-rigger robåde og en Coastalrobåd, som skal hedde ”Højris” efter Peder Højris, foreningens energiske og initiativrige næstformand, som døde i efteråret. Hans mor, Esther Højris, har lovet at døbe båden.

Hvad de to andre både skal hedde, er foreløbig en hemmelighed. De bliver døbt af to mangeårige medlemmer af bådelauget Kirsten Rex Andersen og Sonja Justesen.

Aftenen starter kl. 19.00 med velkomst og dåb af bådene. Så bliver de sat i vandet til en kort rotur. Kl. 21.00 er der båltale ved tidligere borgmester Flemming Eskildsen. Hele aftenen kan de købes pølser og øl og sodavand og kaffe og kage.

Optimist-jolle sejlads

Optimist-jolle sejlads

Har du lyst til at lære at sejle?

Går du i 3. klasse eller derover?
Så sejler vi hver onsdag kl. 15.30 – 18.

Prisen for at være med er 150.00 kr. pr år.

Vi glæder os til at se Jer.

Hilsen Steen og Dorte m.fl.

Nye rotidspunkter

De faste roaftner mandag og torsdag er blevet flyttet fra 18.15 til 19.00. Så kan man nå at spise aftensmad først. Når der bliver mørkere om aftenen hen på sommeren, bliver starttidspunktet efter aftale rullet frem.
Onsdag formiddag kl. 10.00 har hidtil været forbeholdt de ældre herrer. Nu er alle velkommen.

Første onsdagsroning er 24.april.

Hvis man ikke føler sig helt sikker i en in-rigger eller en kajak, er det en rigtig god ide at dukke op til de faste rotidspunkter, så man kan få noget vejledning af garvede roere.
TH

Standerhejsning 2019

Vejret var med os denne gang.

 

Der blev vasket og pudset.

Bådebroen er på plads og Mathias har prøvet den af.

Nu er vi klar til en ny sæson.

Tak til alle der mødte op og gav en hånd med.

Læs mere

Standerhejsning 2019

Standerhejsning foregår i år 6.april kl. 10.00.

Vi ser frem til et godt fremmøde, når flydebroen skal ud og bådene gøres rene.

Der er kaffe og rundstykker som sædvanligt.
TH

Kort nyt fra Generalforsamlingen 2019

Den årlige generalforsamling fandt sted fredag den 8.marts.

Der var 52 fremmødte, så der blev brug for alle former for siddepladser. Erik Johansen var dirigent og følgende blev nyvalgt til bestyrelsen: Janne Søndergaard, Steen Haahr og Niels Harborg. Nye suppleanter blev Per Larsen og Tina Christensen. Derudover består bestyrelsen af Lisbeth Poulsen kasserer, Malene Knudsen, sekretær, Jørn Krone Kristensen, næstformand og Tove Heidemann, formand.

Formanden takkede Lars Andersen og Bente Kæseler, som ikke ønskede at genopstille, for deres store indsats.

På generalforsamlingen blev flere forslag drøftet, som nu vil blive behandlet af bestyrelsen.

Bestyrelsens beretning kan læses under punktet beretninger.
TH

Ny hjemmeside

Her er Fur Bådelaugs nye hjemmeside! Den er designet af Sigurd Egenæs, som også fremover vil være webmaster. Inspirationen kommer fra Ålborg Roklub, som har en lignende opbygning. Ideen er, at den skal være let at orientere sig i og informativ over for nye medlemmer. Endnu er den under opbygning, og der skal laves mange rettelser. Det kommer hen ad vejen.
TH

Generalforsamlingsindkaldelse med indkomne forslag pr. 28. febr.

Generalforsamling i Fur Bådelaug

fredag den 8. marts 2019 kl. 19.00

i Bådelaugets klublokale

Dagsorden:

1. Formandens velkomst
2. Valg af dirigent
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
5. Fastsættelse af indeværende års kontingent
6. Behandling af indkomne forslag:

Børge Knudsen har indsendt flg.:

Skal FB’s klubhus konkurrere med Fur Forsamlingshus eller private aktører på
øen, eller fortsætte med at fokusere på maritime/fjordrelaterede aktiviteter iht.
vedtægterne.

Bestyrelsen foreslår drøftelse af flg. emner, der vedrører alle medlemmer:

a. Anvendelse af midlerne i Peder Højris’ fond.
b. Forslag til navne til to af de nye både.
c. Der er to pladser på et kajakinstruktørkursus i Bådelauget
den 25.-26. maj. Hvem har lyst til at deltage?

7. Valg af fire nye bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.

På valg er: Allan Krogh, Lisbeth Poulsen (modtager genvalg) og Bente Kæseler.

Lars Andersen, som trådte ind på Peder Højris’ plads, ønsker ikke at fortsætte.

Bestyrelsen har forslag til kandidater.

8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
9. Eventuelt

Festudvalget byder på smørrebrød, øl, sodavand og kaffe.