Velkommen i Bådelauget

Fur Bådelaug blev stiftet i 1986 og er øens største forening med næsten 300 medlemmer. Det er både fastboende og sommerhusejere. Du har mulighed for at dyrke mange forskellige former for vandsport. Du er velkommen til at dukke op på en af klubaftnerne mandag eller torsdag kl. 18.15 for at se, om det er noget for dig. Eller du kan kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne for at få en introduktion.

Indmeldelse

Fur Bådelaug har vistnok Danmarks laveste kontingent. For bare 350 kr om året har et voksent medlem adgang til alle klubbens inriggere, kajakker og joller. Desuden kan man benytte det lille motionsrum. Et juniormedlemskab (op til 18 år) koster 150 kr. Hvis der er flere aktive i familien, kan det betale sig at få et …

Aktiviteter

Mellem standerhejsning i april og standerstrygning i oktober er der faste rotidspunkter mandag, onsdag og torsdag. Mandag og torsdag er det kl. 19.00 og onsdag kl. 10.00. Man mødes og vurderer, om der kan dannes hold til en rotur i inrigger. Andre har lyst til tage ud i kajak eller jolle. Som regel er der …

Roreglement

Fur Bådelaugs ro-reglement For inrigger, konebåd og outrigget robåd:  Punkt 1 – Generelt: Den almindelige ro-sæson er fra 1. maj til 1. oktober for al roning i Fur Bådelaug. Uden for denne periode gælder vinterronings reglementet jf. bilag 1. Et bådhold består af ansvarlig styrmand og fuldtallig bemanding. Alle roere skal have vest på under …