Generalforsamling, 20. marts 2020 kl. 19.00

Generalforsamling i Fur Bådelaug

fredag den 20. marts 2020 kl. 19.00

i Bådelaugets klublokale

Dagsorden:

1. Formandens velkomst
2. Valg af dirigent
1. Bestyrelsens beretning
2. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
3. Fastsættelse af indeværende års kontingent
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Tove Heidemann (modtager genvalg), Jørn Krone Kristensen (modtager ikke genvalg), Steen Haahr (modtager genvalg) og Malene Knudsen (modtager genvalg) og to suppleanter.
6. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
7. Eventuelt

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal sendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs 6. marts og optages på dagsordenen.

Formand Tove Heidemann, tove.heidemann@gmail.com, 20284876

Festudvalget byder på smørrebrød og en øl/sodavand.