Fællessejlads for motor-og sejlbåde – 23. – 25. august

Fur Bådelaug og Fur Havneforening vil gerne invitere til en FÆLLESSEJLADS

Lad os mødes til en fælles weekend den 23.8. – 25.8. forstået på den måde, at der holdes Skippermøde i sejlerstuen på havnen fredag den 23.8. kl. 15.00, hvor vi bestemmer hvilken havn vi vil besøge.

De som først vil støde til senere end fredag aften, kommer så bare i løbet af lørdag.
Meld lige tilbage om du/i mener det er en god ide og gerne vil deltage.
Senest 14 dage før sender vi en mail ud til dem, der har forhånds tilmeldt sig, med mere info.

Med sejlerhilsen
Sejlerudvalget Fur Bådelaug og Fur Havneforening.

Kontakt:
Ivar Poulsen, mail: ivar.poulsen@gmail.com, tlf. 20886258

Kurt Kæseler, mail: kurtkaeseler@hotmail.com, tlf. 24479254