Kajak-kursus 29. juni 2019

Så er den nye ro-sæson godt i gang og i den anledning vil vi afholde et lille formiddagskursus for kajakroere d. 29. juni 2019 kl. 09:00 til kl. ca. 13:00.

Mange er startet godt op og nogle mangler lige det sidste skub. Så vi starter langsomt op med formiddagskaffe med rundstykker og en snak.

Lars Ullitz vil være instruktør og har bl.a. foreslået følgende:

– Effektiv og skadesforebyggende fremad roning

– Diverse styretag både forlæns og baglæns

– Sideforflytninger, – vigtigt at kunne i forbindelse med makkerredning

– Støttetag, – hvordan genvinder jeg balancen

– Osv-osv. –

Der vil også være mulighed for at komme med ønsker, så må vi se hvor meget vi når.

Betaling for dette hyggelige arrangement er 50 kr. som betales på dagen.

Du er velkommen til at tage en madpakke med, så vi kan spise sammen efter kurset.

Vi håber på godt vejr, at I er friske og klar til et lille brush up.

Tilmelding på SMS til 23302426.

PS: Der arbejdes på at vi kan tilbyde et begynderkursus sidst på sommeren.

Venlig hilsen ro og kajakudvalget Fur Bådelaug