Kort nyt fra Generalforsamlingen 2019

Den årlige generalforsamling fandt sted fredag den 8.marts.

Der var 52 fremmødte, så der blev brug for alle former for siddepladser. Erik Johansen var dirigent og følgende blev nyvalgt til bestyrelsen: Janne Søndergaard, Steen Haahr og Niels Harborg. Nye suppleanter blev Per Larsen og Tina Christensen. Derudover består bestyrelsen af Lisbeth Poulsen kasserer, Malene Knudsen, sekretær, Jørn Krone Kristensen, næstformand og Tove Heidemann, formand.

Formanden takkede Lars Andersen og Bente Kæseler, som ikke ønskede at genopstille, for deres store indsats.

På generalforsamlingen blev flere forslag drøftet, som nu vil blive behandlet af bestyrelsen.

Bestyrelsens beretning kan læses under punktet beretninger.
TH