KONTINGENTER 2021

Hermed kontingent for 2021

Enkelt-medlem: 400kr
Junior-medlem: 150 kr
Hustand-medlemskab (alle med samme folkeregisteradresse) :    700 kr
Familiemedlemsskab (forældre, børn, børnebørn, svigerbørn) :  1000 kr

Generalforsamling 2020, d. 21. august kl. 19.00

Generalforsamling i Fur Bådelaug
fredag den 21. august 2020 kl. 19.00
i Bådelaugets klublokale

Dagsorden:

1. Formandens velkomst
2. Valg af dirigent
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget til godkendelse.
5. Fastsættelse af næste års kontingent

6. Behandling af indkomne forslag.

Lajla Knudsen: Familiekontingent er så vidt jeg ved nu gældende
for forældre med hjemmeboende børn under 18 år.
Forslaget er at det i stedet hedder sig:
2 voksne i samme husstand med hjemmeboende børn under 18 år.
Det kommer sig af som vi snakkede om sidste år at, vi, Dalagervej 13,
er to voksne med to børn på hhv. snart 20 år og 16 år.
Min mand ønsker ikke at benytte bådelauget, hverken sejllads
eller motionsrum. Derfor mener jeg af princip at et familiemedlemskab
derfor lige så godt kunne gælde: Annika 20 år, mig og Nadja på 16 år,
altså 2 voksne og 1 barn i samme husstand.
Bådelauget vil vel også godt at de unge mennesker bliver på Fur og
bruger de faciliteter der er her i stedet for at de tager fra øen.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Tove Heidemann (modtager genvalg) Jørn Krone Kristensen (modtager ikke genvalg), Steen Haahr (modtager genvalg) og Malene Knudsen (modtager genvalg) og to suppleanter.

8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant

9. Eventuelt

Fur Bådelaug byder på smørrebrød og en øl/sodavand.

Der er maximalt plads til 40 personer i alt.
Derfor er der tilmelding senest 17.august til formanden.

På bestyrelsens vegne

Formand Tove Heidemann, tove.heidemann@gmail.com, 20284876.

Så er sæsonen i gang!

Standeren er hejst, broen er lagt ud, og klubhuset er åbent for medlemmerne.

Alle både er klargjorte. De to nye inriggere, coastalbåden og den gamle firer Aros IV. Den har fået en ordentlig omgang hen over vinteren. Også bådelaugets kajakker og stand-up paddles er til rådighed. I år har vi også købt børnekajakker.

Vi har våddragter i mange størrelser. Husk gældende sikkerhedsregler. De står på hjemmesiden www.furbaadelaug.dk

Vi plejer at mødes onsdag kl. 10.00 og mandag og torsdag aften kl. 18.30. Kom og mød op. Det gælder også nybegyndere. Så er der hjælp at hente fra en eller flere erfarne roere.

For børn er der instruktion i optimistjollesejlads. Der er opstartsmøde onsdag den 10. juni kl. 1600 i Klubhuset.

Desuden står IF kølbåden ”Ruth” til rådighed for sejlere. Kontakt Steen Haahr 27885400 for nærmere oplysninger.

Desværre er Sct.Hans festen aflyst i år på grund af forsamlingsbegrænsningerne.

Generalforsamlingen er blevet udskudt til august. Der kommer indkaldelse i god tid forinden.

Generalforsamling, 20. marts 2020 kl. 19.00

Generalforsamling i Fur Bådelaug

fredag den 20. marts 2020 kl. 19.00

i Bådelaugets klublokale

Dagsorden:

1. Formandens velkomst
2. Valg af dirigent
1. Bestyrelsens beretning
2. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
3. Fastsættelse af indeværende års kontingent
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Tove Heidemann (modtager genvalg), Jørn Krone Kristensen (modtager ikke genvalg), Steen Haahr (modtager genvalg) og Malene Knudsen (modtager genvalg) og to suppleanter.
6. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
7. Eventuelt

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal sendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs 6. marts og optages på dagsordenen.

Formand Tove Heidemann, tove.heidemann@gmail.com, 20284876

Festudvalget byder på smørrebrød og en øl/sodavand.

Pia og Lars Ullitz’s foredrag 14. nov. 2019

En meget vellykket aften i Bådelauget.

 

Pia og Lars Ullitz fortalte om deres oplevelser med at sejle lange ture i havkajak i den svenske skærgård og langs den norske kyst. Det ar både interessant og informativt. Oplægget havde samlet ca. 25 medlemmer, og der var stor spørgelyst. Ved denne lejlighed blev den nye projektor og skærm indviet.

Bestyrelsen regner med at kunne tilbyde flere oplæg af denne type.

Kommende arrangementer

Julefrokost.

På utallige opfordringer er julefrokosten blevet flyttet fra torsdag den 21.november til fredag den 22. november. Det starter kl. 18.00. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Julefrokosten er årets mest spændende fællesspisning, fordi vi skal nyde medlemmernes egne medbragte specialiteter. Hver deltager medbringer en ret, som koster ca. 80 kr at fremstille, og som rækker til 6-8 personer. Festudvalget sørger for brød, smør, pynt, servietter og klementiner. Øl, sodavand, snaps og vin kan købes til de sædvanlige rimelige priser.

Tilmelding til Tove Heidemann 20284876 tove.heidemann@gmail.com senest mandag den 18.november med oplysning om, hvad man regner med at medbringe.

Pia og Lars Ullitz’s foredrag foregår som tidligere indvarslet torsdag den 14.november kl. 19.00. Det handler om kajakture i Norge og Sverige. Vi har anskaffet en projektor og et lærred, så vi kan se fine, inspirerende fotos.

Meget gerne tilmelding til Tove, så vi ikke køber for lidt kage.

Næste arbejdsaften er torsdag den 7.november kl. 19.00.  Sidste gang fik vi vendt den store firer på hovedet, og Niels gik i gang med at lokalisere utæthederne. Der forestår et større slibearbejde, så flere hænder må meget gerne møde op.

Invitationer Efteråret 2019

Så er det blevet efterår og tid til standerstrygning. Det foregår som tidligere indvarslet lørdag den 19.oktober. Vi starter kl. 10.00 med kaffe/te og rundstykker, og når vi er færdige med at hale broen op, flytte bådene, gøre lidt ekstra rent i klubhuset osv, er der varme pølser og øl og sodavand. Det plejer at være rigtig hyggeligt og effektivt at arbejde mange sammen.

AROS IV trænger til en større omgang. Den tager vand ind. Den skal slibes og lakeres, og det er et større arbejde, der kræver mange hænder. Niels Harborg har heldigvis lovet at være primus motor. Vi indkalder til kombinerede arbejds- og hyggeaftner. Det foregår om torsdagen. Vi mødes første gang 31.oktober kl. 19.00. Bådelauget giver kaffe og kage!

Ligesom tidligere år prøver vi at få en aftale med Durup Svømmehal om gratis svømning om søndagen for medlemmer. Interesserede bedes hurtigst muligt tilmelde sig hos Malene Knudsen makn@live.dk , 40271826. Malene har brug for navn og fødselsdato.

Næste arrangement er julefrokosten, som i år foregår torsdag den 21. november kl. 18.00. Der kommer reminder i november.

OBS!!!

Bag klubhuset ligger et surfbræt, som ikke tilhører Bådelauget. Vil ejeren være venlig at hente det? Vi skal skaffe plads til jollerne.

 

 

 

 

 

Vellykket Skt. Hans fest

Så blev sløret løftet for navnene på de nye in-riggere. De hedder henholdsvis Frigg og Ydun.  Frigg er den kloge as, lige så klog som sin mand Odin, men hun snakker ikke så meget. Det var Kirsten Rex Andersen, som døbte båden i mjød. Sonja Justesen tog sig af Ydun, som er den gudinde, som bringer aserne æbler, som holder dem evigt ungdommelige (ligesom roning gør). Båden blev derfor døbt i æblemost. Esther Højris døbte den nye Coastalbåd ”Højris” med et skvæt af Hancocks Furøl, som var Peders favorit. Og så blev de fine nye både sat i vandet. Bådebygger Thomas Agerbirk og hans kone fra Vejle var også kommet til Fur for at overvære højtideligheden.

Tidligere borgmester Flemming Eskildsen holdt en meget morsom båltale om, hvordan Fur i forne tider svømmede rundt i Limfjorden. Han blev belønnet med en Gelændersnaps, der som bekendt er god både når det går op og går ned.

Vinden var tiltaget og stod lige ind fra øst. Vi tog chancen og tændte bålet. En overgang så det faretruende ud, da en regn af sod og gnister stod ind mod klubhuset, og flammerne slikkede hen af græsset. Men der skete ingen ulykker, og flot så det ud. Fur Friskole havde leveret TRE hekse, og de kom afsted med maner.

Der var vel omkring 250 mennesker. Alle pølser og det meste af kagerne blev spist.