Invitationer Efteråret 2019

Så er det blevet efterår og tid til standerstrygning. Det foregår som tidligere indvarslet lørdag den 19.oktober. Vi starter kl. 10.00 med kaffe/te og rundstykker, og når vi er færdige med at hale broen op, flytte bådene, gøre lidt ekstra rent i klubhuset osv, er der varme pølser og øl og sodavand. Det plejer at være rigtig hyggeligt og effektivt at arbejde mange sammen.

AROS IV trænger til en større omgang. Den tager vand ind. Den skal slibes og lakeres, og det er et større arbejde, der kræver mange hænder. Niels Harborg har heldigvis lovet at være primus motor. Vi indkalder til kombinerede arbejds- og hyggeaftner. Det foregår om torsdagen. Vi mødes første gang 31.oktober kl. 19.00. Bådelauget giver kaffe og kage!

Ligesom tidligere år prøver vi at få en aftale med Durup Svømmehal om gratis svømning om søndagen for medlemmer. Interesserede bedes hurtigst muligt tilmelde sig hos Malene Knudsen makn@live.dk , 40271826. Malene har brug for navn og fødselsdato.

Næste arrangement er julefrokosten, som i år foregår torsdag den 21. november kl. 18.00. Der kommer reminder i november.

OBS!!!

Bag klubhuset ligger et surfbræt, som ikke tilhører Bådelauget. Vil ejeren være venlig at hente det? Vi skal skaffe plads til jollerne.

 

 

 

 

 

Vellykket Skt. Hans fest

Så blev sløret løftet for navnene på de nye in-riggere. De hedder henholdsvis Frigg og Ydun.  Frigg er den kloge as, lige så klog som sin mand Odin, men hun snakker ikke så meget. Det var Kirsten Rex Andersen, som døbte båden i mjød. Sonja Justesen tog sig af Ydun, som er den gudinde, som bringer aserne æbler, som holder dem evigt ungdommelige (ligesom roning gør). Båden blev derfor døbt i æblemost. Esther Højris døbte den nye Coastalbåd ”Højris” med et skvæt af Hancocks Furøl, som var Peders favorit. Og så blev de fine nye både sat i vandet. Bådebygger Thomas Agerbirk og hans kone fra Vejle var også kommet til Fur for at overvære højtideligheden.

Tidligere borgmester Flemming Eskildsen holdt en meget morsom båltale om, hvordan Fur i forne tider svømmede rundt i Limfjorden. Han blev belønnet med en Gelændersnaps, der som bekendt er god både når det går op og går ned.

Vinden var tiltaget og stod lige ind fra øst. Vi tog chancen og tændte bålet. En overgang så det faretruende ud, da en regn af sod og gnister stod ind mod klubhuset, og flammerne slikkede hen af græsset. Men der skete ingen ulykker, og flot så det ud. Fur Friskole havde leveret TRE hekse, og de kom afsted med maner.

Der var vel omkring 250 mennesker. Alle pølser og det meste af kagerne blev spist.

Fællessejlads for motor-og sejlbåde – 23. – 25. august

Fur Bådelaug og Fur Havneforening vil gerne invitere til en FÆLLESSEJLADS

Lad os mødes til en fælles weekend den 23.8. – 25.8. forstået på den måde, at der holdes Skippermøde i sejlerstuen på havnen fredag den 23.8. kl. 15.00, hvor vi bestemmer hvilken havn vi vil besøge.

De som først vil støde til senere end fredag aften, kommer så bare i løbet af lørdag.
Meld lige tilbage om du/i mener det er en god ide og gerne vil deltage.
Senest 14 dage før sender vi en mail ud til dem, der har forhånds tilmeldt sig, med mere info.

Med sejlerhilsen
Sejlerudvalget Fur Bådelaug og Fur Havneforening.

Kontakt:
Ivar Poulsen, mail: ivar.poulsen@gmail.com, tlf. 20886258

Kurt Kæseler, mail: kurtkaeseler@hotmail.com, tlf. 24479254

Kajak-kursus 29. juni 2019

Så er den nye ro-sæson godt i gang og i den anledning vil vi afholde et lille formiddagskursus for kajakroere d. 29. juni 2019 kl. 09:00 til kl. ca. 13:00.

Mange er startet godt op og nogle mangler lige det sidste skub. Så vi starter langsomt op med formiddagskaffe med rundstykker og en snak.

Lars Ullitz vil være instruktør og har bl.a. foreslået følgende:

– Effektiv og skadesforebyggende fremad roning

– Diverse styretag både forlæns og baglæns

– Sideforflytninger, – vigtigt at kunne i forbindelse med makkerredning

– Støttetag, – hvordan genvinder jeg balancen

– Osv-osv. –

Der vil også være mulighed for at komme med ønsker, så må vi se hvor meget vi når.

Betaling for dette hyggelige arrangement er 50 kr. som betales på dagen.

Du er velkommen til at tage en madpakke med, så vi kan spise sammen efter kurset.

Vi håber på godt vejr, at I er friske og klar til et lille brush up.

Tilmelding på SMS til 23302426.

PS: Der arbejdes på at vi kan tilbyde et begynderkursus sidst på sommeren.

Venlig hilsen ro og kajakudvalget Fur Bådelaug

Skt.Hans + Dåb 2019

St.Hans aften er der som altid bål og sange og båltale ved Fur Bådelaug. Det er en aften, som traditionelt tiltrækker mange furboer, sommerhusejere og turister. Sidste år over 300.

Men i år er arrangementet udvidet med en særlig begivenhed. Bådelaugets nye robåde skal døbes og sættes i vandet for første gang. Jomfruroning må det nok hedde. Takket være en donation fra Nordeas ”Kysten er klar” puljen på 300.000 kr har Bådelauget fået råd til at købe to nye in-rigger robåde og en Coastalrobåd, som skal hedde ”Højris” efter Peder Højris, foreningens energiske og initiativrige næstformand, som døde i efteråret. Hans mor, Esther Højris, har lovet at døbe båden.

Hvad de to andre både skal hedde, er foreløbig en hemmelighed. De bliver døbt af to mangeårige medlemmer af bådelauget Kirsten Rex Andersen og Sonja Justesen.

Aftenen starter kl. 19.00 med velkomst og dåb af bådene. Så bliver de sat i vandet til en kort rotur. Kl. 21.00 er der båltale ved tidligere borgmester Flemming Eskildsen. Hele aftenen kan de købes pølser og øl og sodavand og kaffe og kage.

Optimist-jolle sejlads

Optimist-jolle sejlads

Har du lyst til at lære at sejle?

Går du i 3. klasse eller derover?
Så sejler vi hver onsdag kl. 15.30 – 18.

Prisen for at være med er 150.00 kr. pr år.

Vi glæder os til at se Jer.

Hilsen Steen og Dorte m.fl.

Nye rotidspunkter

De faste roaftner mandag og torsdag er blevet flyttet fra 18.15 til 19.00. Så kan man nå at spise aftensmad først. Når der bliver mørkere om aftenen hen på sommeren, bliver starttidspunktet efter aftale rullet frem.
Onsdag formiddag kl. 10.00 har hidtil været forbeholdt de ældre herrer. Nu er alle velkommen.

Første onsdagsroning er 24.april.

Hvis man ikke føler sig helt sikker i en in-rigger eller en kajak, er det en rigtig god ide at dukke op til de faste rotidspunkter, så man kan få noget vejledning af garvede roere.
TH

Standerhejsning 2019

Vejret var med os denne gang.

 

Der blev vasket og pudset.

Bådebroen er på plads og Mathias har prøvet den af.

Nu er vi klar til en ny sæson.

Tak til alle der mødte op og gav en hånd med.

Læs mere